Matarfonder

Artiklar om matarfonder

Det långsiktiga sparandet

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Som konsument kan man uppleva pensionssparande som en svårgenomtränglig träskmark Nu håller köparna på och ta makten även inom livförsäkringsområdet, precis som de gjort inom andra områden. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Gratis på riktigt eller bara noll i förvaltningsavgift?

SEB backar om fondskatten i sin gratisfond. Handelsbanken ersätter avgiftsbelagda fonder med fonder utan avgift inom premiepensionssparandet. Är det en positionering inför avtalsupphandlingarna? Är det här det första initiativet för att utnyttja matar- och mottagarfonder som introducerades med UCITS IV? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Fortsatt konsolidering av fondförvaltning

Att Folksam-LO lämnar över förvaltningen av sina fonder till Swedbank Robur, är ett exempel på den konsolidering som sker av fondförvaltning. UCITS IV skapar möjlighet till en annan – sammanläggning eller helt nya typer av fonder sk matarfonder. Läs mer →