Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden

Itello har sammanställt premierna från den Nordiska marknaden största aktörer under ett decennium. Genom att förstå historien får vi förhoppningsvis en klarare bild av framtiden. Om vi tittar på vilka likheter som finns i de Nordiska länderna ser vi möjligheter med ett system som kan fungera i alla marknader och där man delar på utvecklings- och förvaltningskostnaderna.

Itello har sammanställt premierna från den Nordiska marknaden största aktörer under ett decennium. Genom att förstå historien får vi förhoppningsvis en klarare bild av framtiden.

Efter ett par år av minskade premier ökade de under 2013. Sett över tid är tillväxten stabil och har varit knappt 6,5 procent årligen under perioden 2003 till 2013, vilket är klart högre tillväxt än för de nordiska ländernas ekonomier under samma period. Det är alltså ingen kris för branschen om vi tittat på premierna. Däremot är det en konstant kostnadspress och intjäningsförmågan på 2013 års premier är klart lägre än på beståndet och klart lägre än avgifterna bolagen kunde ta ut 2003. Det krävs alltså kontinuerliga effektivitetsförbättringar av aktörerna och gärna språngvisa evolutionära grepp för att sänka kostnaderna momentant. Itello och AMF har ett samarbete kring att slå ihop fribrev och försäkringar inom SAF/LO, vilket sänker försäkringstagarnas avgifter till valcentralen och de administrativa kostnaderna.

Itello Nyheter: "Så ska Sidenmark sänka spararnas avgifter med 40 procent"

Den konkurrensutsatta marknaden

Vi har undersökt den konkurrensutsatta livförsäkringsmarknaden under drygt ett decennium, Premier är en intressant faktor, administrativa kostnader och ersättning för distribution och hur kapitalet flyttar mellan bolagen och pensionsutbetalningar är också intressanta och värda att följa.

Följ vår bevakning av den Nordiska marknaden

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]

I den här och följande artiklar fokuserar vi på premierna. De var för Sverige 186 500 (169 800), Norge 94 500 (96 100) Danmark 78 900 (79 800) samt Finland 46 600 (32 800). Finland sticker ut med låga premievolymer, men tjänstepension som i Finland kallas arbetspension förvaltas av ett par bolag som har "monopol" på de premierna (se nedan)

Men marknaden är under förändring. 

2010 infördes ett avdragsgillt pensionssparande i sk LS-konton. Pensionsspararen får en avdragsmöjlighet på € 5 000 per år. Det blev även möjligt för löntagare att genom löneväxling öka sitt pensionssparande.

Konkurrensutsatta livförsäkringspremier över tid 2003-2013 MSEK. Källor Bolagens årsredovisningar 

Vi kan se att tillväxten varierar mellan de olika åren och länderna där 2005 och 2007 utmärker sig. Premieintäkterna fluktuerar i Finland men från låga nivåer. 2010 infördes avdragsmöjligheterna för privat pensionssparande.

Den konkurrensutsatta marknaden har under perioden 2003-2010 haft en tillväxt på knappt 6,5 procent per år. 

Monopol och konkurrensutsatt livförsäkringsmarknad

I grafen nedan har vi tagit med premier som inte är konkurrensutsatta. Vi ser direkt att Finland nu är nummer två och Danmark har något större premier. Norge med sin fria flytträtt har samma premier som i grafen ovan. I Finland finns Arbetspension som administreras främst av Varma, Illmarinen och det fusionerade Elo. Lär mer. Premierna för arbetspensionen omfattar närmare 48 miljarder SEK och utgör drygt 50 procent av premierna.  

Insert Image

Livförsäkringspremier över tid 2003-2013 MSEK. Källor Bolagens årsredovisningar 

 2013 var premierna Sverige 201 000 (184 700) Finland 154 100 (140 700)  Norge 94 500 (96 100) samt Danmark 140 100 (145 100) alla belopp MSEK och avser 2013 (2012). Utvecklingen har varit varierande i respektive land under perioden.

Insert Image

Den marknad vi beskriver om fattar inte den totala livförsäkringsmarknaden det är vi medvetna om – vi har inte med de pensionsutfästelser som säkras genom pensionsgaranti, i pensionsstiftelser eller andra liknande bolagskonstruktioner i de övriga Nordiska länderna. Enkelt uttryckt, vi analyserat närmare drygt 70-tal årsredovisningar för de största bolagen i Norden.  Premierna har omvandlats till SEK för respektive år.

Läs mer

Den nordiska livförsäkringsmarknaden 2011 - per land
Den nordiska livförsäkringsmarknaden 2011 - per bolag


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]