Trög start för investeringssparkontot…

Det långsiktiga sparandet

Sveriges Radios Ekot har följt upp intresset för investeringssparkontot. Hittills har 125 00 investeringssparkonton öppnats hos de fyra storbankerna enligt artikeln. Petter Åberg på Handelsbanken Investment Center berättar att nya sparformer tar tid och att intresset kommer att öka succesivt. Vår analys är att det krävs en viss rådgivning kring produkten och då främst en jämförelse med kapitalförsäkring och vanligt “fritt” fondsparande. Utmanarna Nordnet och Avanza har många intresserade och pålästa kunder som själva har gjort sitt val av sparandeform. Bankerna har naturligtvis även intresserade och insatta kunder, men den naturliga dialogen sker på bankkontoren både kring “livsavgörande skeden” – första jobbet, första egna boendet, giftermål, skilsmässa, pension som kring “den årliga genomgången av familjens ekonomi”.

I det här perspektivet är det helt naturligt att introduktionen av investeringssparkonton kommer att ta tid och att det handlar om hur den enskilde individen ska hantera sina sparprodukter idag vis a vi investeringssparkontot. Men vilken sparprodukt är lönsammast för banken? Hur och vem styr utbudet av fonder i de olika fondtorgen och avgiftsstrukturer. Vi är övertygade om att att det krävs struktur, ordning och reda om man ska ha olika fondtorg för ISK, fritt fondsparande, IPS, avtalspension och tjänstepension. Men att det borde räcka med en och samma, vi tar gärna en diskussion!