Vem är vinnare på investeringsmarknaden?

Det långsiktiga sparandet

Figurerna i de två föregående blogginläggen har visat sparandet utifrån marknad- och kundkategori. Vi kan se att investeringsmarknaden har ökat mest och de aktörer som lyckats bäst är internetmäklarna och retailbankerna. De aktörer som främst använder sig av mäklare som distributionsform har inte ökat sina marknadsandelar mätt i nytecknade premier.

Diagrammet visar den årliga procentuella förändringen 2006-2010 på inbetalda premier per bolag. Att utmanarna Avanza, Danica och Nordnet har vuxit mest procentuellt är inte så underligt eftersom de hade relativt sett små volymer ibörjan av perioden – men det är ändå imponerande tillväxt för marknaden som helhet under perioden.

I en tidigare artikel beskriver vi hur nysparandet har ökat från 23 till 225 miljarder från 1990 till 2010.