Vem kommer med nästa innovation inom försäkringsbranschen?

Personriskmarknaden

På seminariet The Digital Insurer i London i slutet av april 2014, adresserades utmaningarna och möjligheter som förändrar den brittiska försäkringsmarknaden. En av slutsatserna var att aktörerna måste vara uppmärksamma på aktörer som inte finns i försäkringsbranschen idag. Det verkar som att försäkringsbolagens värdekedja utmanas av utmanare och det är som vanligt från lite oväntat håll. Men en sak är som vanligt – utmanarna fokuserar på att äga relationen med kunden och vara den som i kundens ögon tillför värde!

Insurance Times: Google is a real threat to the insurance industry


En av utmanarna eller disputors anses vara Google, som enligt BGL Gropups Matthew Donaldsson har resurser, digitala möjligheter och är klart bättre på att analysera stora mängder data än försäkringsbolagen.

Itello Insights Google förändrar försäkringsbranschen för alltid

Digi.no Google kan endre forsikringsbransjen

Ytterligare ett exempel på att utmanarna kommer från någon annan bransch är en rapport som undersöker User eXperience UX eller användbarhet/användarvärde i brist på en bättre översättning.

Distributörer som Easy Jet, Tesco Direct och aggregators eller prisjämförelsesajter har alla bättre UX än försäkringsbolagen. Det är tom så att alla de andra aktörerna har högre UX än försäkringsbolagen.

Insurance Times: Aggregators focus on digital user experiense

Det vi ser är att de aktörer som har sitt ursprung i den digitala världen har ett stor försprång när de går in på nya marknader/områden. Kundrelationen och användarupplevelsen av att köpa tjänsten samt hur andra ”likar” bolaget/tjänsten gör att de aktörer som satsar på digitala distributionskanaler har ett stort försprång jämfört med försäkringsbranschens aktörer.

Sverige och Norge

En fråga är naturligtvis om det är så i Sverige och Norge? Kanske inte än. Ett eventuellt provisionsförbud i Sverige bör leda till ett ökat intresse för prisjämförelsesajter och vi har redan sett att som ICA Banken och IKANO flyttar fram sina positioner. Det behöver inte vara fel att enbart använda sig av externa distributörer i den digitala kanalerna och fortsätt att utveckla sina erbjudande i andra kanaler.   Med en effektiv försäkringsfabrik kan försäkringsbolagen öka ”produktionen” och få skalfördelar. Vår kund AMF är ett bra exempel som enbart fokuserar på avtalspension och som nyligen lanserat iden om att fusionera försäkringsavtal som upphört att gälla pga att parterna gjort nya överenskommelser.

AMF förenklar för pensionssparare

Itello har sedan två år utvecklat en lösning för att effektivisera och automatisera riskbedömningen av personriskprodukter med en av de ledande experterna från Storbritannien Mike Jennings.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.