Vem vinner på den nya ITP-upphandlingen

Inför upphandlingen av ITP 2013 valde parterna att fortsätta med tävlingen om lägst avgifter vinner. Parterna kunde gett Collectum uppdraget att välja anslutning som parterna gjort inom SAF-LO. Nu måste försäkringstagarna välja nya bolag om inte deras valda bolag är bland vinnarna 2013-2018. vem vinner på det? Alecta eller försäkringstagarna.

Tre år sedan förra upphandlingen - nu måste försäkringstagarna välja igen!

Vid upphandlingen 2010 blev vinarna inom traditionell försäkring:
Alecta
AMF
Länsförsäkringar
Nordea 
Skandia

Inom fondförsäkring blev vinnarna:
AMF
Danica
Handelsbanken Liv
Nordea

Nu kommer några av bolagen inte längre att vara valbara vilket innebär att man måsta göra ett aktivt omval för att välja någon av den nya vinnarna eller så går de framtida premierna till Alecta. Länsförsäkringar och Nordea är inte längre valbara inom traditionell försäkring och riskerar att bli med ett antal fribrev för de försäkringar man fick in under perioden 2010-2013. 

Kunderna i Länsförsäkringar och Nordea som valt traditionell försäkring kommer att få Alecta Optimal om de inte väljer, men här har de då ett nytt alternativ, Folksam, vid sidan om AMF och Skandia som varit med tidigare.

Lite intressant blir det dessutom för de försäkringstagare som valt en fondförsäkring i Handelsbanken eller Nordea, för om de inte gör ett aktivt val kommer fondförsäkringen att byta förvaltningsform till traditionell försäkring i Alecta. Det behöver inte vara dåligt, men hur medvetna är försäkringstagarna om att de nya premierna går in i Alecta Optimal?

Nya tuffare krav på de nya vinnarna

För de bolag som är nya, Swedbank och SPP på fondförsäkring och Folksam på trad, är naturligtvis utmaningen att få till så många aktiva val som möjligt från nu och innan defaultvalet Alecta blir ett faktum!

  • Swedbank lär kunna trumma ut sitt budskap i de många kundmöten de har på kontoren. De har naturligtvis också möjlighet att marknadsföra sitt erbjudande till alla bankkunder som använder internetbanken för att göra sina betalningar under mars, april, maj och juni.
  • SPP har sin naturliga säljkanal via företagsrådgivarna som då representerar de egna tjänstepensionsplanerna. Hur får man nya kunder att välja SPP (och helst flytta med kapitalet) utan att ha en riktigt upparbetad kanal återstår att se.
  • Folksam har inte samma möjlighet men har naturligtvis genom sin stora marknadsandel inom sakförsäkring chansen att adressera sitt budskap och få de kunder som jobbar inom ITP-området att välja dem, även inom pensionssparandet.

Det är mycket möjligt att Collectum kommer att låta alla bolag skicka med fripassagerare i kuverten till försäkringstagarna inom ITP. Utmaningen för de nya aktörerna och naturligtvis även för AMF, Skandia på trad, Danica och SEB på fond är att se till att kunden gör ett aktivt val och för parterna att säkerställa att defaultalternativet är tillräckligt bra. Så verkar man resonera inom premiepensionssparandet med AP 7 och Såfa. Det är inte givet att det bästa för kunderna är att göra egna val eller ta hjälp av fondrådgivare inom premiepensionssparandet. Vi har ingen uppfattning i frågan.

Genom att parterna nu valde upphandlingsförfarandet och vissa bolag inte längre blir valbara så är det lätt att dra samma slutsats – Alecta ska vara ett tillräckligt bra defaultalternativ och om försäkringstagarna så vill ska det finnas alternativ. Vid varje tidpunkt då försäkringstagarna måste göra omval får defaultvalet större andel av premierna.

Upphandling istället för anslutning inom ITP

Om parterna istället valt anslutningsförfarande och bestämt vilka villkor som gäller ger det både försäkringstagarna och fler av aktörerna möjligheten att bli vinnare. Dels kan aktörerna öka mångfalden av olika typer av lösningar. Brummer är ett exempel på en aktör och kund till Itello som har ett annat erbjudande och som levererat god riskjusterad avkastning. Om man är kund i någon annan bank än Swedbank och SEB borde man inte kunna få samla hela sin ekonomi hos en och samma aktör om det nu ger bättre villkor för bolånet eller är mer praktiskt? Att kunna välja olika ”leverantörer” av bolån, betalningar och pensionssparande bör också vara en självklarhet om man hellre vill det.

Vi kommer att följa utvecklingen inom SAF-LO och förhoppningsvis kommer några av våra kunder att bli valbara. Det verkar bli anslutningsförfarande, vilket innebär att alla som vill och kan får möjligheten att bli vinnare.

Generellt för avtalspensionsområdet är naturligtvis de många fribrev som eventuellt omfattar Livförsäkringsutredningens förslag om retroaktiv flytträtt. Det öppnar upp för bankerna att i sina kundmöten ta upp ämnet redan nu, för visst kan de be om en fullmakt om att få företräda kunden redan idag för de fribrev de har…

Helt klart i våra ögon är att om branschen enas om en standard leder det till lägre kostnader för alla. 

Läs fler artiklar på Itello Insights

Framåtblick - vem blir vinnare på förändringens marknad?
Digitaliserad individuell rådgivning - en bricka i spelet om avtalspensionen
Kampen om kunderna - vikten av effektiv distribution


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]