Vi öppnar för aktiv dialog kring det kollektiva sparandets unika egenskaper

Det långsiktiga sparandet

Utvecklingen inom pensions- och försäkringssparandet har gått mot en individualisering av det kollektiva sparandet och branschens svar på kraven från Solvens 2 har varit att ytterligare minska försäkringsinslaget i sparprodukterna. […] Vi tror att det är även i framtiden kommer att finnas ett behov av att försäkra sitt pensionssparande, men då krävs att branschen blir bättre på att lyfta fram de goda egenskaperna i det kollektiva sparandet i stället för att göra det till en sämre kopia av det individuella. […] Det borde vara av vitalt intresse för livförsäkringsbranschen att försöka lyfta fram de unika egenskaper som följer med ett kollektivt sparandet istället för att, lite vårdslöst uttryckt, bara fokusera på att individualisera detsamma.

Utdraget kommer från artikeln ”Varför inte strunta i garantier i traditionell försäkring” i Pensionsnyheternas sommarnummer. Magnus Björnesjö, senior advisor på Itello, står bakom artikeln. Men varför driver vi på Itello den här typen av frågor? Magnus förklarar:

Vi vill vara en aktiv partner för våra kunder både i operativa och i strategiska frågor. Vi vill inte bara tänka hur utan också varför och vad. Vi tycker att det är viktigt att branschen för en aktiv dialog runt bland annat denna typ av frågor. Man ska därför se artikeln som ett inspel till dialog.

Vad tycker du? Är det dags att lyfta det kollektiva sparandets unika egenskaper? Ta chansen att skriva vad du tycker i kommentarsfältet!

Du kan läsa artikeln i sin helhet i senaste numret av Pensionsnyheterna (6/2012). Vi kommer att publicera den här på Itello Insights under hösten.