Slider

Våra kunder representerar hela spektrat av bolag på pensions- och försäkringsmarknaden

Alla har det gemensamt att de söker effektivare administration, ser fördelarna med att använda standardiserade affärssystem, och att IT aldrig kan vara en isolerad funktion utan alltid är integrerad i affärsverksamheten.


previous arrow
next arrow
Slider

Covid-19 – Pensionsutbetalningar är viktiga

Utbetalning av pensioner är en viktig samhällsfunktion, att försäkringbolagens avdelningar för pensionsutbetalningar kan fortsätta att arbeta blir därför viktigt för alla pensionärer. Det här gör vi på Itello för att minska effekterna av coronaviruset.

...
Läs mer

Förenklad dödsfallshantering

Anspråksprocessen vid dödsfall är en av de mest tidskrävande processerna. Ofta krävs såväl dubbel- som trippelkontroll. Detta samarbetsprojekt syftar till att identifiera vilka kritiska områden som förbättringsåtgärder kan tänkas få störst inverkan på vad gäller anspråkshantering och kvalitetsförbättring.

...
Läs mer

Kundsamverkan gör Inca Connectivity Framework ännu bättre

Refaktoreringen av Inca Web Services till den andra generationens affärssystem i samverkan med våra kunder sätter nya standarder för våra samarbetsprojekt. Detta projekt fokuserar på tekniska trender och arkitektur, avbrutna värdekedjor etc.

...
Läs mer