• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål
Slider

Våra kunder representerar hela spektrat av bolag på pensions- och försäkringsmarknaden

Alla har det gemensamt att de söker effektivare administration, ser fördelarna med att använda standardiserade affärssystem, och att IT aldrig kan vara en isolerad funktion utan alltid är integrerad i affärsverksamheten.


previous arrow
next arrow
Slider

Årets trofé
Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.

Implementation och Samverkan
Itellos implementationsmetod bygger på erfarenhet av implementation av standardsystem sedan 2004. Metoden tillämpas framgångsrikt i implementationsprojekten hos våra kunder.

Vi har även en etablerad modell för samverkan med våra kunder. Med respektive kund på strategisk, taktisk och operativ nivå och gemensamma forum med alla kunder. 

Fora väljer Itello för nytt verksamhetsstöd
Fora har efter en omfattande upphandling och förstudie valt Itello som leverantör av nytt IT-stöd för sin verksamhet. Varje år förmedlar Fora drygt 17 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till ett 40-tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder.
Skandia väljer Itello för att modernisera sitt IT-stöd
Skandia väljer Itello för att modernisera sitt IT-stöd Skandia, ett av Sveriges ledande livförsäkringsbolag, har valt att förnya sitt IT-stöd[...]
Itello tecknar avtal med SPP för ökad automatisering och digitalisering.
Itello tecknar avtal med SPP för ökad automatisering och digitalisering Itellos produkter och tjänster ger SPP förutsättningar att stärka sin marknadsposition och förmåga att adressera morgondagens krav och möjligheter. Befintliga försäkringsavtal migreras till den nya plattformen för administration av SPP pensionserbjudanden.