Itello har nio livförsäkringsbolag i Sverige som kunder. Tillsammans representerar de hela spektrat av bolag på pensions- och försäkringsmarknaden, med hänsyn till ursprung, storlek, inriktning och distribution. Alla har det gemensamt att de söker effektivare administration, ser fördelarna med att använda standardiserade affärssystem, och att IT aldrig kan vara en isolerad funktion utan alltid är integrerad i affärsverksamheten. De har kommit långt på sin resa att automatisera sina administrativa processer genom att välja Itello och har nu stort fokus på digitalisering av verksamheten. Itello är en naturligt partner för våra kunder men agerar även som representant i branschfrågor.

Läs mer om Årets trofeer - våra uppmärksammade kundprojekt

Vi har en etablerad modell för samverkan med våra kunder. Med respektive kund på strategisk, taktisk och operativ nivå och gemensamma forum med alla kunder. Läs mer.

previous arrow
next arrow
Slider