AMF:s uppdrag är att leverera kostnadseffektiv och bra pension till över 4 miljoner kunder. Utbetalningarna är tryggheten för många, de måste fungera klanderfritt och vara enkla att förstå. AMF lyckas med detta tack vare Itellos lösning för utbetalningar och de uppnår dessutom en bra förvaltning. Sammanläggningar av avtal är ytterligare ett bra sätt att sänka avgifterna för kunderna, 2 miljoner SAF-LO medlemmar fick 300 miljoner i lägre kostnader – per år! Där har AMF och Itello varit föregångare i branschen. Riktigt låga avgifter kräver hög automatiseringsgrad och integrationer till branschens alla aktörer för att utnyttja digitaliseringens fulla potential. Oavsett om kunden väljer traditionell försäkring eller fondförsäkring.

”Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera bra pension till våra 4 miljoner kunder.” – AMF