Slider

Årets trofé

Tillsammans med våra kunder genomför och skapar vi effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén. Det ska vi fira!

Genom Årets trofé vill vi uppmärksamma människorna i projekten och resultatet av deras förmåga att genomföra uppgifterna. Projekten visar på en stor bredd på uppdrag och kompetens hos våra medarbetare och funktionalitet i våra produkter, men framförallt mod hos våra kunder att ta sig an utmanade projekt.


Effektiv nordisk allians

Nordnet har pensionsverksamhet i både Sverige, Norge och Danmark. För att bli ännu mer effektivt som bolag ville Nordnet samla hela sin administration av pensioner och försäkringar i ett system. En enkel manöver på pappret, men avsevärt mycket mer komplicerat i praktiken. Flera administrativa enheter skulle plötsligt hanteras i ett och samma system samtidigt som hänsyn skulle tas till de olika regelverken gällande pensioner och försäkringar i respektive land.

Lösningen blev Itellos Inca, som hade förutsättningar för de anpassningar som krävdes. En balansakt som innebar att Nordnet fick den första internationella lösningen med flera administrerande bolag i olika länder i samma Inca-installation

Från start till klart på 6 månader

Brummer & Partners önskade skapa en försäkringslösning med full transparens som möjliggjorde kostnadseffektiv och smidig administration med korta ledtider för alla parter. Att kunna påvisa sin konkreta leverans genom tydliga årsbesked till medarbetare och arbetsgivare var en huvudfaktor från start. Genom att använda sig av Inca placerade sig Brummer & Partners i pole position genom kombinationen sitt erbjudande, ett modernt affärssystem som man lät utgöra nav för hela arkitekturen och med tydlig målbild om att skapa ett genuint kundvärde. Man valde bl a standardkomponenterna i Inca och uppnådde genom tydlig kravställan och stort engagemang från båda organisationerna en lösning som tidsenligt uppnådde målet! På sex månader lyckades vi tillsammans etablera ett nytt försäkringsbolag med hög precision och komplexa förvaltningsdimensioner från vitt papper – något som i normala fall tar minst två år.

Pension för alla

AMF ville gå över till ett nytt försäkringssystem för att kunna erbjuda sina 4 miljoner kunder mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar inför kommande upphandlingar och anslutningar. Genom att gå över till Itellos Inca kunde AMF erbjuda medlemmarna inom PA03 både fondförsäkringar och traditionella försäkringar. Inca implementerades utan påverkan för slutkunden. Framgångsreceptet innehåller lagarbete med resultatfokus och kreativ höjd. Med denna starka bas i botten har AMF gått in i alla stora valcentralsupphandlingar och anslutningar inom avtalspensionsområdet med Inca.

Pilotprojektet som lyfte till en ny nivå

När Folksam drog igång projektet var utmaningarna tydliga. Tiden var knapp, datavolymerna stora och samtidigt skulle strukturer rivas och ett invant arbetssätt ändras och effektiviseras. Genom en stenhård tidsplan och ett fokuserat projekt lyckades Folksam inte bara etablera ett mer effektivt sätt att ta emot och placera premier utan i farten även bygga upp en helt ny affär. Projektet är ett mönsterexempel på hur man med hjälp av Inca kan lyfta en verksamhet till en helt ny marschhöjd och samtidigt landa i en enklare vardag för användarna.

Systemskifte i live-miljö

Swedbank Försäkring ville framtidssäkra sina systemlösningar och samtidigt minska sina kostnader för drift, IT-miljöer, handläggning, test och förvaltning. Lösningen blev att låta tre gamla försäkringssystem växa ihop till ett enda nytt – Itellos Inca. Ett konststycke som ställde stora krav på både en strukturerad process och säker datahantering. Men den verkliga utmaningen bestod i att projektet skulle genomföras under pågående drift, utan att kunderna märkte något av det som skedde i bakgrunden. Nu arbetar handläggarna i ett enda system vilket ger hög effektivitet och säkerhet.

Spegeleffekten

Går det att ta fram något ur sin låda men ändå låta det ligga kvar? Ja, faktiskt. Folksam hade försäkringsprodukter som krävde manuell hantering vid utbetalning. Ju fler ärenden desto större arbetsbörda för handläggarna. För att snabba på, effektivisera och dessutom öka kundservicen i hanteringen av utbetalningarna valde Folksam att utnyttja Incas funktionalitet för utbetalningsskuggor.

Det gjorde att alla försäkringar kunde ligga kvar i det gamla systemet men speglas in i det nya och mer användarvänliga utbetalningssystemet. På detta sätt blev hanteringen både snabbare och smidigare.

Hopp till modern plattform

Hur gör man för att överföra fem miljoner pensionsförsäkringar med mängder av olika villkor? Med enkelheten hos en iPhone som förebild fick den enskilde kundens alla olika försäkringar de senaste och bästa villkoren. Därefter överfördes alltihop från det gamla stordatorsystemet till en modern IT-plattform från Itello.
God planering, tillit till de medverkande och genrep möjliggjorde det snabba skarpa genomförandet. Resultatet: tydlighet och halverade avgifter för kunderna, och enklare administration för AMF.

Fondhandel med framtidssäkring

Fondhandeln är under förändring. Ökade krav, ökad hastighet och prispress innebär att det krävs både effektivisering och förändring för att komma ut som vinnare. Inom SPP står automatisering och snabb digitaliseringtakt högt på agendan. Som ett första steg har man växlat upp sitt föråldrade fondhandelssystem till Itellos Inca och genom detta skapat en lika flexibel som framtidssäkrad motor för sin fondhandel. Genom migreringen till Inca har SPP skapat förutsättningar för ett fondtorg som är lättillgängligt, automatiserat och helt inriktat på att erbjuda ett långsiktigt kundvärde.

Algoritmiska portföljer

Projektet "Algoritmiska portföljer" genomfördes under 2018 då algoritmiska portföljer identifierats som en viktig pusselbit av Swedbank inför 2018-års ITP-upphandling. Tack vare Incas befintliga grundfunktionalitet så kunde man på kort tid, och med mindre ingrepp från Itello, generera en stor effekt i form av affärsnytta för Swedbank. Med stöd för algoritmiskt förvaltade portföljer i Inca kan Swedbank nu, snabbt och enkelt, erbjuda portföljer med mer sofistikerade metoder för nedtrappning av risken i portföljen inför pensioneringen.

Swedbank blev ett av de valbara bolagen i 2018-års ITP upphandling inom fondförsäkring.

Slider