2017 SPP – Fondhandel med framtidssäkring

Fondhandel med framtidssäkring

 Fondhandeln är under förändring. Ökade krav, ökad hastighet och prispress innebär att det krävs både

effektivisering och förändring för att komma ut som vinnare. Inom SPP står automatisering och snabb digitaliseringtakt högt på agendan. Som ett första steg har man växlat upp sitt föråldrade fondhandelssystem till Itellos Inca och genom detta skapat en lika flexibel som framtidssäkrad motor för sin fondhandel. Genom migreringen till Inca har SPP skapat förutsättningar för ett fondtorg som är lättillgängligt, automatiserat och helt inriktat på att erbjuda ett långsiktigt kundvärde.