2009 Nordnet – Effektiv nordisk allians

Effektiv nordisk allians

Nordnet har pensionsverksamhet i både Sverige, Norge och Danmark.. För att bli ännu mer effektivt som bolag ville Nordnet samla hela sin administration av pensioner och försäkringar i ett system. En enkel manöver på pappret, men avsevärt mycket mer komplicerat i praktiken. Flera administrativa enheter skulle plötsligt hanteras i ett och samma system samtidigt som hänsyn skulle tas till de olika regelverken gällande pensioner och försäkringar i respektive land.

Lösningen blev Itellos Inca, som hade förutsättningar för de anpassningar som krävdes. En balansakt som innebar att Nordnet fick den första internationella lösningen med flera administrerande bolag i olika länder i samma Inca-installation