• se
  • en
  • no

Brummer & Partners

”Tydlighet kring avgifter, värdeutveckling och flytträtt.”

Brummer & Partners kunder gör medvetna val och förstår både utmaningarna och möjligheterna med förvaltning med fokus på god riskjusterad avkastning. Brummer har vunnit pris för sina tydliga och innovativa värdebesked. Sveriges finans- och ekonomichefer kommer att få Sveriges bästa tjänstepensionsfakturor – om de väljer Brummer & Partners – som implementerade Itellos lösningar på rekordfart.

Almi Väst ser stor potential inom insurtech
Insurtech blir det nya Fintech Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att[...]
Söderberg & Partners upphandling skapar ny värdekedja
Söderberg & Partners upphandling skapar ny värdekedjaMed upphandlingen Plusplan Netto har Söderberg & Partners kopplat greppet om kundrelationen och flyttat[...]
Brummer Life migrerar sin white-label affär
Brummer Life migrerar sin white-label affärBrummer Life är en av Itellos senaste kunder men inte okända inom försäkringsbranschen. De har[...]

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer


Från start till klart på 6 månader

Brummer & Partners önskade skapa en försäkringslösning med full transparens som möjliggjorde kostnadseffektiv och smidig administration med korta ledtider för alla parter. Att kunna påvisa sin konkreta leverans genom tydliga årsbesked till medarbetare och arbetsgivare var en huvudfaktor från start. Genom att använda sig av Inca placerade sig Brummer & Partners i pole position genom kombinationen sitt erbjudande, ett modernt affärssystem som man lät utgöra nav för hela arkitekturen och med tydlig målbild om att skapa ett genuint kundvärde. Man valde bl a standardkomponenterna i Inca och uppnådde genom tydlig kravställan och stort engagemang från båda organisationerna en lösning som tidsenligt uppnådde målet! På sex månader lyckades vi tillsammans etablera ett nytt försäkringsbolag med hög precision och komplexa förvaltningsdimensioner från vitt papper – något som i normala fall tar minst två år.

Slider