Folksam Liv

Slider

Innovativ testautomatisering ger framtidssäkrad kvalitet och trygghet

Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande och deras vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam som är marknadsledande inom många områden, vilket ger skalfördelar och helkundsengagemang. Därför fokuserar man, bland annat, på individuella tjänstepensioner med målsättningen att stärka marknadspositionen. Det sker med egna förmedlare och via externa förmedlarkanaler. IT-lösningarna Folksam använder för detta kommer från Itello.

Utmaning

Under de senaste årens utveckling med ökade förväntningar på snabbare leveranscykler, transparens och kostnadspress ökar behovet av effektivisering av tester. Testautomation möjliggör snabb återkoppling vid ny eller ändring av funktionalitet. Genom att automatisera tester så förenklas och effektiviseras release mottaget. 


Testautomatisering är ett komplement till den manuella testningen i den ständiga jakten på bättre kvalitet.

Lösning

Genom att automatisera utvalda testflöden har Folksam både frigjort tid för kritiska verksamhetsresurser och ökat kvaliteten genom högre testtäckning och möjlighet till löpande repeterbara automatiska acceptanstester.

Nycklar till det framgångsrika projektet är ett nära samarbete mellan Folksam och Itello samt ett gemensamt arbete med täta avstämningar och demos för att säkerställa att lösningen stämmer överens med kravställarnas behov.

Resultat

Itello har tillsammans med Folksam skapat en plattform som de fortsättningsvis kan använda för att själva utöka sina tester i takt med ny funktionalitet, fler försäkringsprodukter och ökat bestånd. För Folksam innebär detta:


- Ökad kvalitet och kontroll
- Snabbare processer
- Färre fel
- Effektiviserat arbete
- Snabb återkoppling på ändringar i funktionalitet
- Stöd vid lansering av ny funktionalitet
- Att de affärskritiska flödena fungerar
- Nöjdare medarbetare


Årets trofé 2017 – här är de nominerade

Genom utmärkelsen Årets trofé lyfter Itello fram de kundprojekt som genomförts hos våra kunder där Inca skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén. I år har vi nominerat projetk från Folksam och SPP.

...
Läs mer

ITP-upphandlingen klar

13 bolag deltog i upphandlingen av det nya femåriga avtalet inom ITP-avtalet – idag fick vi reda på vilka tio bolag som blev utvalda.

...
Läs mer

Folksam presenterade i The CEO Magazine

Folksam presenterade i The CEO Magazine”Vi har haft en historia av att be om för mycket flexibilitet genom att påstå att vi är ett unikt företag och därför behöver vi unika lösningar. Jag tror inte att så är fallet. Naturligtvis är varje företag unikt, men vi vill ha mer standardiserade produkter och inte för många

Läs mer

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer

Spegeleffekten

Går det att ta fram något ur sin låda men ändå låta det ligga kvar? Ja, faktiskt. Folksam hade försäkringsprodukter som krävde manuell hantering vid utbetalning. Ju fler ärenden desto större arbetsbörda för handläggarna. För att snabba på, effektivisera och dessutom öka kundservicen i hanteringen av utbetalningarna valde Folksam att utnyttja Incas funktionalitet för utbetalningsskuggor.

Det gjorde att alla försäkringar kunde ligga kvar i det gamla systemet men speglas in i det nya och mer användarvänliga utbetalningssystemet. På detta sätt blev hanteringen både snabbare och smidigare.

Pilotprojektet som lyfte till en ny nivå

När Folksam drog igång projektet var utmaningarna tydliga. Tiden var knapp, datavolymerna stora och samtidigt skulle strukturer rivas och ett invant arbetssätt ändras och effektiviseras. Genom en stenhård tidsplan och ett fokuserat projekt lyckades Folksam inte bara etablera ett mer effektivt sätt att ta emot och placera premier utan i farten även bygga upp en helt ny affär. Projektet är ett mönsterexempel på hur man med hjälp av Inca kan lyfta en verksamhet till en helt ny marschhöjd och samtidigt landa i en enklare vardag för användarna.

Slider