Att vara utmanare till de stora aktörerna ställer stora krav på innovativa lösningar som förmedlarna gillar. Då gäller det att vara kostnadseffektiv och ha en flexibel IT-miljö som kan möta möjligheten som digitaliseringen skapar – på riktigt. Itello automatiserar och digitaliserar Movestics verksamhet för fortsatt nyskapande affärsutveckling.

”Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare.” Movestic