Nordea Liv & Pension har ett nytänkande inom flera områden och ambitiösa planer på att bli en föregångare för företagsaffären inom tjänstepensionsområdet i Sverige. Med en bred distribution via ett rikstäckande bankkontorsnät och smarta lösningar för att digitalisera kunddialogen skapar Nordea Liv & Pension möjligheter till kundanpassade erbjudanden. En central del för att skapa attraktiva erbjudanden är att ha ett välsorterat produkterbjudande. Genom att komplettera sitt egna produkterbjudande med externa försäkringsgivares utnyttjar Nordea Liv & Pension den fulla potentialen i Inca och Itello digitala lösningar. Det innebär att Nordea Liv & Pension kan ta tillvara på affärsmöjligheter när de uppstår – oavsett kanal.

”Vi vill hjälpa dig att nå dina mål och uppfylla dina drömmar.” – Nordea