Nordnet

Slider

"Idén bakom Nordnet är att ge spararna kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande och vi riktar oss till personer som vill kunna agera självständigt.” 

Digitala kundupplevelser i världsklass är mottot för Nordnet. Itellos ger den viktiga grunden för Nordnets nordiska pensions- och försäkringserbjudande. Alla Nordnets tjänster är digitaliserade för att effektivisera kunddialogerna. Genom att digitalisera och automatisera sin verksamhet blev Nordnet en kostnadseffektiv utmanare redan från start.

Söderberg & Partners upphandling skapar ny värdekedja

Med upphandlingen Plusplan Netto har Söderberg & Partners kopplat greppet om kundrelationen och flyttat försäkringsgivarna bakåt i värdekedjan. De har t.o.m. brutit upp den genom att handla upp premiebefrielsen för sig och sparandet för sig. Allt för att pressa priserna på leverantörerna och säkerställa ägarskapet till kunddialogen.

...
Läs mer

Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdet

Nordnets senaste affär med AstraZeneca är intressant. Affären är ett exempel på att prispressen skapar helt nya strukturer. Nordnet har kapat kostanderna i erbjudandet på två sätt. En automatiserad och digital rådgivningstjänst som genererar personliga råd och som följer kunden – istället för en fysisk förmedlare dels genom att återanvända tjänstepensionsplanerna.

...
Läs mer

Nordnet – tre nordiska länder – ett system

Efter att lanserat pensionssparprodukter i Sverige och Norge lansera nu Nordnet ett erbjudande kring pensionssparande i Danmark med samma system för administration av avtal i alla länder.

...
Läs mer

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer

Effektiv nordisk allians

Nordnet har pensionsverksamhet i både Sverige, Norge och Danmark. För att bli ännu mer effektivt som bolag ville Nordnet samla hela sin administration av pensioner och försäkringar i ett system. En enkel manöver på pappret, men avsevärt mycket mer komplicerat i praktiken. Flera administrativa enheter skulle plötsligt hanteras i ett och samma system samtidigt som hänsyn skulle tas till de olika regelverken gällande pensioner och försäkringar i respektive land.

Lösningen blev Itellos Inca, som hade förutsättningar för de anpassningar som krävdes. En balansakt som innebar att Nordnet fick den första internationella lösningen med flera administrerande bolag i olika länder i samma Inca-installation

Slider