• se
  • en
  • no

Digitala kundupplevelser i världsklass är mottot för Nordnet. Itellos ger den viktiga grunden för Nordnets nordiska pensions- och försäkringserbjudande. Alla Nordnets tjänster är digitaliserade för att effektivisera kunddialogerna. Genom att digitalisera och automatisera sin verksamhet blev Nordnet en kostnadseffektiv utmanare redan från start.

”Vi är en digital bank som värderar innovation högt. Idén bakom Nordnet är att ge spararna kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande och vi riktar oss till personer som vill kunna agera självständigt.” - Nordnet

Söderberg & Partners upphandling skapar ny värdekedja
Söderberg & Partners upphandling skapar ny värdekedjaMed upphandlingen Plusplan Netto har Söderberg & Partners kopplat greppet om kundrelationen och flyttat[...]
Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdet
Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdetNordnets senaste affär med AstraZeneca är intressant. Affären är ett exempel på att prispressen skapar helt nya strukturer. Nordnet[...]
Nordnet – tre nordiska länder – ett system
Nordnet - tre nordiska länder - ett system Efter att lanserat pensionssparprodukter i Sverige och Norge lansera nu Nordnet ett[...]

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer


Effektiv nordisk allians

Nordnet har pensionsverksamhet i både Sverige, Norge och Danmark. För att bli ännu mer effektivt som bolag ville Nordnet samla hela sin administration av pensioner och försäkringar i ett system. En enkel manöver på pappret, men avsevärt mycket mer komplicerat i praktiken. Flera administrativa enheter skulle plötsligt hanteras i ett och samma system samtidigt som hänsyn skulle tas till de olika regelverken gällande pensioner och försäkringar i respektive land.

Lösningen blev Itellos Inca, som hade förutsättningar för de anpassningar som krävdes. En balansakt som innebar att Nordnet fick den första internationella lösningen med flera administrerande bolag i olika länder i samma Inca-installation

Slider