Digitala kundupplevelser i världsklass är mottot för Nordnet. Itellos ger den viktiga grunden för Nordnets nordiska pensions- och försäkringserbjudande. Alla Nordnets tjänster är digitaliserade för att effektivisera kunddialogerna. Genom att digitalisera och automatisera sin verksamhet blev Nordnet en kostnadseffektiv utmanare redan från start.

”Vi är en digital bank som värderar innovation högt. Idén bakom Nordnet är att ge spararna kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande och vi riktar oss till personer som vill kunna agera självständigt.” - Nordnet

Läs mer