• se
  • en
  • no

"Idén bakom Nordnet är att ge spararna kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande och vi riktar oss till personer som vill kunna agera självständigt.” 

Digitala kundupplevelser i världsklass är mottot för Nordnet. Itellos ger den viktiga grunden för Nordnets nordiska pensions- och försäkringserbjudande. Alla Nordnets tjänster är digitaliserade för att effektivisera kunddialogerna. Genom att digitalisera och automatisera sin verksamhet blev Nordnet en kostnadseffektiv utmanare redan från start.

Söderberg & Partners upphandling skapar ny värdekedja
Söderberg & Partners upphandling skapar ny värdekedjaMed upphandlingen Plusplan Netto har Söderberg & Partners kopplat greppet om kundrelationen och flyttat[...]
Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdet
Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdetNordnets senaste affär med AstraZeneca är intressant. Affären är ett exempel på att prispressen skapar helt nya strukturer. Nordnet[...]
Nordnet – tre nordiska länder – ett system
Nordnet - tre nordiska länder - ett system Efter att lanserat pensionssparprodukter i Sverige och Norge lansera nu Nordnet ett[...]

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer


Effektiv nordisk allians

Nordnet har pensionsverksamhet i både Sverige, Norge och Danmark. För att bli ännu mer effektivt som bolag ville Nordnet samla hela sin administration av pensioner och försäkringar i ett system. En enkel manöver på pappret, men avsevärt mycket mer komplicerat i praktiken. Flera administrativa enheter skulle plötsligt hanteras i ett och samma system samtidigt som hänsyn skulle tas till de olika regelverken gällande pensioner och försäkringar i respektive land.

Lösningen blev Itellos Inca, som hade förutsättningar för de anpassningar som krävdes. En balansakt som innebar att Nordnet fick den första internationella lösningen med flera administrerande bolag i olika länder i samma Inca-installation

Slider