Samarbete med kunder och minPension kring Uttagsplan

Itello samverkar på flera nivåer med sina kunder kring skapandet av och integration mot minPensions kommande tjänst kring förbättrade pensionsprognoser

minPensions nya tjänst till de som inom kort vill gå i pension eller som överväger att gå i pension. Syftet är att tjänsten ska ge dem en bättre överblick och handfast hjälp i pensionsplaneringen. Tanken är att tjänsten också ska användas om man har börjat ta ut sina pensioner och vill se de kommande utbetalningarna, eller om man vill göra nya uttagsval. Tjänsten blir tillgänglig ett år innan det första möjliga pensionsuttaget och som tidigast när man fyller 54 år.

Itellos kunder bildar tillsammans en stor och betydelsefull samarbetspartner när minPension tar fram kommande standard för prognostisering, regelverksöverföring och annat som behövs för att den nya tjänsten ska fungera.

I detta arbete har Itello tagit en projektledande roll medan kunderna har engagerat sig utifrån sina resurser. Vissa kunder tar en aktiv del i arbetet och andra tar plats i den referensgrupp som träffas regelbundet för att få information om projektet och diskutera de frågeställningar som dyker upp under arbetets gång.

Förutom de rent tekniska och beräkningsmässiga frågorna läggs stort fokus på att flödet i processen ska kunna anpassas till verksamheten hos alla Itellos kunder och ge deras kunder de bästa förutsättningarna att ta bra beslut inför pensionering.

Tillsammans med våra kunder, tar Itello sig an uppgiften genom att tillsammans med Min Pension skapa en lösning våra kunders räkning för prognostisering av framtida pension och den process som individen går igenom inför ett av livets viktigaste beslut.

Läs mer