Samverkansforum – GDPR

Inom ramen för Incas standardiseringskommitté bedriver vi samverkan kring Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den 25:e maj 2018 kommer Dataskyddsförordningen att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar innehållet i personuppgiftslagen men det finns även några viktiga förändringar som teknik och organisation behöver anpassas till för att uppfylla regelverket i förordningen. Itello har skapat ett gemensamt kundforum för att diskutera förändringarna i syfte att nå samsyn och utveckla Itellos standardlösningar så de uppfyller kraven. Detta sker genom att:
· Hitta gemensam grund där tolkningar av regelverket är lika.
· Hitta områden och fall där tolkningar av regelverket är olika.
· Verka för att finna en samsyn där olikheter kan minimeras.
· Diskutera möjliga lösningar i de fall olikheter består.

Itellos sk standardiseringskommitté är ett produktforum där ett huvudsyfte är verka för att finna och enas kring standardiserade lösningar inom utvalda prioriterade områden.

Dataskyddsförordningen är ett regelverk som berör hela organisationer, inte bara produkterna från Itello. Av den anledningen har det funnits ett behov av att se till helheten, så att såväl Itellos produkter som kundorganisationerna omfattas av samverkansprojektet med målet att säkerställa uppfyllnad av Dataskyddsförordningens krav.

Itello kommer i god tid leverera det systemmässiga stöd som krävs för att uppfylla de krav som Dataskyddsförordningen ställer på den information som hanteras av Inca. Redan i januari 2018 kommer våra kunder att kunna ta del av den första leveransen – Program Increment 1 av Inca 18.1. Planerad leverans för produktionssättning av Inca 18.1 är i april.

Läs mer om Itellos olika leveransmodeller.

Övergripande transparens kring pågående arbete och en dialog kring lösningsidéer och dokumentation har givit en bra grund för att sätta riktningen och utveckla en hållbar och långsiktig lösning för den personliga integriteten.