Skandia är en av pionjärerna i livförsäkringsbranschen som har lanserat innovativa tjänstepensionserbjudanden, marknadsledande fondtorgslösningar och nyskapande förvaltning av traditionell försäkring. Skandia påbörjar 2017 ett strategiskt arbete mot modernare systemstöd genom att ersätta ett egenutvecklat system med Itellos affärssystem Inca. På detta sätt får Skandia en stabil grund för liknande modernisering inom andra områden, förenkling av interna processer och en mer konsoliderad systemmiljö.

”Begreppet – Tänk Längre – genomsyrar hela vår verksamhet.” – Skandia Skandia är ett av Sveriges ledande livbolag. Vi erbjuder sparande med garanti, fondsparande, försäkringar för hälsa och trygghet, banktjänster och rådgivning.”  – Skandia