• Swedish
 • English
 • Norwegian Bokmål
Slider

Sveriges första heldigitala tjänstepensionserbjudande

SPP verkar på tjänstepensionsmarknaden i Sverige och erbjuder ett brett utbud av hållbara pensionsprodukter för företag och privatpersoner. Under lång tid har de arbetat målmedvetet för att investera besparingarna i en mer hållbar riktning som bidrar till bättre pensioner och en bättre värld att gå i pension i.

Vi ser att SPPs ledande digitala position i många fall varit avgörande för att attrahera nya kunder under det senaste året . Vi har exempel där det visat sig att SPP var den enda aktören som hade möjlighet att leverera under tuffa premisser, i vissa fall med säljcykler på initial kontakt till tecknad och utfärdad tjänstepensionsplan på under en timme.

Kristin Lindmark CIO / SPP

Utmaning

SPP har under många år strävat efter att bli Sveriges ledande digitala tjänstepensionsbolag. 2015 drog SPP slutsatsen att resultatet av analysen blivit tydlig i takt med att den nordiska försäkringsmarknaden luckrades upp. De behövde etablera en ny modern kärnsystemplattform,  omdefiniera sin plats i ekosystemet och bli mer tillgängliga för partnerskap.

Lösning

SPP påbörjade sin omfattande förändrings- och digitaliseringsresa med att ersätta icke-flexibla och föråldrade IT-system med Itellos Inca. Genom att migrera befintliga försäkringar till en gemensam modern IT-plattform fick SPP tillgång till integrationer och automatiserade processer, men också bästa tänkbara förutsättningar för att bygga framtida affärer. Dessutom förbättrades IT-hanteringen samtidigt som man fick bättre förutsättningar för regelefterlevnad och en mer förutsägbar kostnadsstruktur.


Med hjälp av de digitala lösningarna från Itello kan SPP skapa effektiva digitala dialoger med både förmedlare och företags- och privatkunder. Dessutom har det öppnat upp för effektiva integrationer med samarbetspartners kring nya affärsmodeller. Tillsammans skapar det en kostnadseffektiv administration som är redo att driva SPPs framtida hållbara affärer.

Resultat


 • Med hjälp av en ny IT-plattform och en hel uppsättning digitala innovationer har SPP lyckats öka nyförsäljningen med 34 % det senaste året – på en marknad som växer med ca 2 % årligen. 
 • Sedan 2015 har avgifterna och förvaltningsresultatet ökat kraftigt med upp till 61 %.
 • Digitaliseringsprocessen har resulterat i en total kostnadsminskning på 10 %.
 • Vinnare av kategorin "Årets digitala projekt" på CIO Awards 2019.
 • Ökad effektivitet och automatisering i processer och rutiner.
 • Snabbare kunna ta fram nya erbjudanden och lansera dem till marknaden.
 • Förbättrad och förenklad intern kontroll och efterlevnad.
 • Stärkt förmåga att arbeta i branschens allt mer komplexa digitala värdekedja.
 • Kostnadseffektivitet genom att använda standardiserade lösningar och IT-support.

SPP vinnare av CIO Awards 2019 “Årets digitala projekt”

När CIO Awards gick av stapeln för femtonde året i rad utsågs SPP, en av de ledande digitala aktörerna i Sverige, till vinnare av Årets digitala projekt för sitt digitala tjänstepensionserbjudande.

...
Läs mer

SPP’s 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core

2015 påbörjade SPP sin stora automatisering och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform med flertalet äldre och oflexibla IT-system med Inca. Under våren genomfördes den 8:e migreringen, vilket var den hittills största flytten av försäkringsbestånd till Inca.

...
Läs mer

SPP vinnare av Årets trofé 2017

Med den nya fondhandelsplattformen från Itello har SPP skapat en stark position för att utveckla sitt fonderbjudande till kunder oavsett om de vill ha personlig rådgivning eller automatiserade råd från robottjänster.

...
Läs mer

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer

Fondhandel med framtidssäkring

Fondhandeln är under förändring. Ökade krav, ökad hastighet och prispress innebär att det krävs både effektivisering och förändring för att komma ut som vinnare. Inom SPP står automatisering och snabb digitaliseringtakt högt på agendan. Som ett första steg har man växlat upp sitt föråldrade fondhandelssystem till Itellos Inca och genom detta skapat en lika flexibel som framtidssäkrad motor för sin fondhandel. Genom migreringen till Inca har SPP skapat förutsättningar för ett fondtorg som är lättillgängligt, automatiserat och helt inriktat på att erbjuda ett långsiktigt kundvärde.

Slider

Insert Content Template or Symbol