• se
  • en
  • no

”Bättre pension – enkelt och hållbart.”

SPP ersatte oflexibla och föråldrade IT-system med Inca. Genom migrering av existerande försäkringar fick SPP tillgång till integrationer och automatiserade processer som skapar en modern plattform för att bygga framtidens affär. Dessutom får man ökad förvaltningsbarhet, förbättrade förutsättningar för regelefterlevnad samt förutsägbara kostnader. Med Itellos digitaliseringslösningar skapar SPP effektiva digitala dialoger med såväl förmedlare, företags- och privatkunder som effektiva integrationer med samarbetspartners. Tillsammans skapar det en kostnadseffektiv administration som är redo att driva SPPs framtida hållbara affärer.

SPP’s 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core
SPP's 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core2015 påbörjade SPP sin stora automatiserings- och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform[...]
Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudande
Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudande SPP lanserar nu Sveriges första heldigitala tjänstepensionserbjudande. "En helt ny IT-plattform och ett batteri[...]
SPP vinnare av Årets trofé 2017
​Vinnare av Årets trofé 2017​SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med den nya[...]

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer


Fondhandel med framtidssäkring

Fondhandeln är under förändring. Ökade krav, ökad hastighet och prispress innebär att det krävs både effektivisering och förändring för att komma ut som vinnare. Inom SPP står automatisering och snabb digitaliseringtakt högt på agendan. Som ett första steg har man växlat upp sitt föråldrade fondhandelssystem till Itellos Inca och genom detta skapat en lika flexibel som framtidssäkrad motor för sin fondhandel. Genom migreringen till Inca har SPP skapat förutsättningar för ett fondtorg som är lättillgängligt, automatiserat och helt inriktat på att erbjuda ett långsiktigt kundvärde.

Slider