• se
  • en
  • no

”Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.”

Swedbank Försäkring har alla försäkrings- och pensionsavtal i ett och samma system - Inca. Det skapar kostnadsfördelar och synergier inom IT och i verksamheten. Via Swedbank och de fristående Sparbankerna distribueras ett av marknadens bredaste erbjudande av sparande via kontorsnät och Internetbank.

ITP-upphandlingen klar
ITP-upphandlingen klar - här är vinnarna13 bolag deltog i upphandlingen av det nya femåriga avtalet inom ITP-avtalet – idag fick[...]
Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen
Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschenÄven i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de[...]
Äntligen alla försäkringar i samma system!
"Flytten från det gamla systemet NYFS till Inca innebär att Swedbank Försäkring får en rad fördelar. "Nu har vi en[...]

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer


Systemskifte i live-miljö

Swedbank Försäkring ville framtidssäkra sina systemlösningar och samtidigt minska sina kostnader för drift, IT-miljöer, handläggning, test och förvaltning. Lösningen blev att låta tre gamla försäkringssystem växa ihop till ett enda nytt – Itellos Inca. Ett konststycke som ställde stora krav på både en strukturerad process och säker datahantering. Men den verkliga utmaningen bestod i att projektet skulle genomföras under pågående drift, utan att kunderna märkte något av det som skedde i bakgrunden. Nu arbetar handläggarna i ett enda system vilket ger hög effektivitet och säkerhet.

Algoritmiska portföljer

Projektet "Algoritmiska portföljer" genomfördes under 2018 då algoritmiska portföljer identifierats som en viktig pusselbit av Swedbank inför 2018-års ITP-upphandling. Tack vare Incas befintliga grundfunktionalitet så kunde man på kort tid, och med mindre ingrepp från Itello, generera en stor effekt i form av affärsnytta för Swedbank. Med stöd för algoritmiskt förvaltade portföljer i Inca kan Swedbank nu, snabbt och enkelt, erbjuda portföljer med mer sofistikerade metoder för nedtrappning av risken i portföljen inför pensioneringen.

Swedbank blev ett av de valbara bolagen i 2018-års ITP upphandling inom fondförsäkring.

Slider