Swedbank

Slider

”Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.”

Swedbank Försäkring har alla försäkrings- och pensionsavtal i ett och samma system - Inca. Det skapar kostnadsfördelar och synergier inom IT och i verksamheten. Via Swedbank och de fristående Sparbankerna distribueras ett av marknadens bredaste erbjudande av sparande via kontorsnät och Internetbank.

ITP-upphandlingen klar

13 bolag deltog i upphandlingen av det nya femåriga avtalet inom ITP-avtalet – idag fick vi reda på vilka tio bolag som blev utvalda.

...
Läs mer

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen. Även i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 – dvs en ökning med 33 procent.

...
Läs mer

Äntligen alla försäkringar i samma system!

Duktiga och entusiastiska projektdeltagare och ett effektivt samarbete mellan Swedbank Försäkring, Swedbank Group IT och Itello är nyckeln till den framgångsrika flytten.

...
Läs mer

Årets trofé

Itello lyfter fram de kundprojekt vi tillsammans genomför och skapar effektivare administrativa processer, sänker kostnader och höjer kvalitén.
Läs mer

Systemskifte i live-miljö

Swedbank Försäkring ville framtidssäkra sina systemlösningar och samtidigt minska sina kostnader för drift, IT-miljöer, handläggning, test och förvaltning. Lösningen blev att låta tre gamla försäkringssystem växa ihop till ett enda nytt – Itellos Inca. Ett konststycke som ställde stora krav på både en strukturerad process och säker datahantering. Men den verkliga utmaningen bestod i att projektet skulle genomföras under pågående drift, utan att kunderna märkte något av det som skedde i bakgrunden. Nu arbetar handläggarna i ett enda system vilket ger hög effektivitet och säkerhet.

Algoritmiska portföljer

Projektet "Algoritmiska portföljer" genomfördes under 2018 då algoritmiska portföljer identifierats som en viktig pusselbit av Swedbank inför 2018-års ITP-upphandling. Tack vare Incas befintliga grundfunktionalitet så kunde man på kort tid, och med mindre ingrepp från Itello, generera en stor effekt i form av affärsnytta för Swedbank. Med stöd för algoritmiskt förvaltade portföljer i Inca kan Swedbank nu, snabbt och enkelt, erbjuda portföljer med mer sofistikerade metoder för nedtrappning av risken i portföljen inför pensioneringen.

Swedbank blev ett av de valbara bolagen i 2018-års ITP upphandling inom fondförsäkring.

Slider