Swedbank Försäkring har alla försäkrings- och pensionsavtal i ett och samma system – Inca. Det skapar kostnadsfördelar och synergier inom IT och i verksamheten. Via Swedbank och de fristående Sparbankerna distribueras ett av marknadens bredaste erbjudande av sparande via kontorsnät och Internetbank.

”Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.” – Swedbank