Det neste trinnet begynner her

Slider

Et fintech-selskap som utvikler forretningssystem og digitale løsninger
for alle i livs- og pensjonsforsikringsbransjen

For å hjelpe kundene å optimalt utnytte produktene tilbyr også Itello AB tjenester som forener bred virksomhetskunnskap med
 dyp IT- kompetanse.

Itello ABs ambisjon er å tilby våre kunder innen liv- og pensjonsforsikringsbransjen markedets mest komplette, kompetente og kostnadseffektive IT-støtte

 Tilsammen representerer de hele spekteret av selskap på pensjons- og forsikringsmarkedet m.h.t. opprinnelse, størrelse, fokus og distribusjon.

Itellos Partnere er foretak som på
ulik sett forsterker våre implementeringstjenester og leveranser eller som tilbyr kompletterende løsninger og tjenester.

Blockchain – Potensiale til å forandre livs- og pensjonsforsikringsbransjen?
Digitalisering Mange er overbevist om at potensialet for blockchain er så omfattende at teknologien vil utgjøre morgendagens sentrale infrastruktur for[...]
Digitalisering og selvbetjening krever forenkling av komplekse forretningsprosesser
Konkurransen i livsforsikring Selvbetjening muliggjøres gjennom app’er og portaler, men det er mange eksempler på at de underliggende forretningsprosessene ikke[...]
Fleksibelt arbeidsliv driver pensjonsutviklingen i offentlig sektor raskt fremover
Pensjonsreformen De statsansatte er den siste store gruppen som går over til innskuddspensjon i Sverige. Partene (Arbetsgivarverket og medlemsforbundene Saco[...]
Kontakt oss