Forbedret forsikringsbehandling ved dødsfall

Behandlingen av forsikring ved dødsfall er en av de mest tilkrevende prosessene. Dobbelsjekking og trippelsjekking er vanlig i behandlingen. Dette samarbeidsprosjektet har som mål å identifisere de kritiske områdene der forbedringene vil ha størst innvirkning på håndteringen av forsikringskravet og forbedre kvaliteten.

Read more
  • februar 17, 2020

Inca Connectivity Framework styrket av kundesamarbeid

Da webtjenestene fra Inca ble omstrukturert til en ny generasjon i samarbeid med kundene våre, ble det markert et nytt paradigme for samarbeidsprosjektene våre. Dette prosjektet tar opp teknologiske trender og arkitektur, forstyrret verdikjeder etc.

Read more
  • februar 17, 2020

Et samarbeidsprosjekt har som mål å opprette en ny standard for prognoseberegninger av pensjon og en åpen kommunikasjonsstandard

Et samarbeidsprosjekt har som mål å opprette en ny standard for prognoseberegninger av pensjon og en åpen kommunikasjonsstandard Itello samarbeider med kundene sine på flere nivåer med hensyn til oppretting og integrering av det svenske nettstedet for pensjon minPension (min pensjon) og kommende tjenester for forbedret persjonsberegning.Den nye tjenesten minPension har som formål å gi dybedinformasjon […]

Read more
  • november 28, 2019

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Fortsettelsen av lovpålagte forpliktelser med hensyn til forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) forbedrer åpenheten i mange dimensjonerForsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) trådte i kraft i Sverige den 1. oktober 2018. I et samarbeidsprosjekt i 2017 og 2018 diskuterte Itello og kundene våre hvordan man skulle tolke loven og implementeringen av kundestøtten.  Et viktig tema var hvordan samle informasjon fra alle fondsadministratorene […]

Read more
  • september 6, 2019

Forsikringsmeglerens rolle i fremtiden

Den Nordiska marknaden Forsikringsmeglerne uttalte i 2004 at 80 prosent av Norges 115 største bedrifter benyttet forsikringsmegler. Vi ville vel heller sagt benytter i en eller annen form når det gjelder livs- og pensjonsforsikring. På livs- og pensjonsforsikrings siden viser det seg nemlig at meglerne kun formidler 10-12 procent av det totale premievolumet målt i […]

Read more
  • juni 7, 2012