Cookies

Om cookies (informasjonskapsler) og personopplysninger

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil som sendes fra nettserveren vår, og som lagres på datamaskinen din. Tekstfilen er ikke skadelig og inneholder ingen programkode. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi deg besøker, tilgang til ulike funksjoner og for å gi statistikk om hvordan besøkende forholder seg på nettstedet. Ingen cookies inneholder informasjoner som kan kobles sammen med en enkeltperson eller en enkelt IP-adresse.

Hvilke typer cookies finnes?

Det finnes to typer cookies. Sessionscookies brukes kun når du besøker nettstedet. Cookien lagres midlertidig i datamaskinminnet og forsvinner automatisk når du stenger nettleseren.

Den andre typen cookie (permanent cookie) lagres i lengre tid og har en utløpsdato. Når datoen passeres, slettes cookien automatisk når du vender tilbake til nettstedet som skapte den. Itello bruker begge cookie-typene.

Hvordan bruker Itello cookiene?

Her er eksempler på hvordan Itello bruker cookies på de ulike nettstedene:

  • For mer pålitelig besøksstatistikk
  • For å lette bruken når for eksempel formularer skal fylles ut.
  • For kommentarfunksjon:
  • For innlogging til og sikkerhet ved kundeportalene.

Analyseverktøy for nettstedet

Nettanalyseverktøyet Google Analytics som brukes på dette nettstedet, bruker cookies. Cookiene samler inn informasjon på akkumulert nivå om hvordan de besøkende bruker nettstedet, for eksempel antall sidevisninger, hvor de besøkende kommer fra og antall besøk for å bedre nettstedet og gi en god brukeropplevelse. Informasjonen som genereres gjennom din bruk av nettstedet, videresendes til og lagres av Google, Inc. IP-adresser lagres, men kan ikke atskilles.

Google kan overføre den innsamlede informasjonen til en tredjepart hvis det kreves i henhold til lovverket eller i de tilfellene tredjepart behandler informasjonen for Googles regning. Google kan ikke koble IP-adresser med andre data som Google besitter.

Hvis du ikke vil akseptere cookies, samles det ikke inn informasjon.

Tredjepartscookies

Itello kan også bruke tredjepartcookies. Disse kommer fra foretak vi samarbeider med, for eksempel for statistikk og for funksjoner for at våre besøkende skal kunne dele og spre informasjon. Heller ikke disse cookiene kan kobles sammen med en enkeltperson eller et enkelt IP-nummer.

Hvordan takker man nei til cookies?

Hvis du vil unngå cookies på datamaskinen din, kan du gjøre det ved å innstille nettleserens sikkerhets- eller hemmeligholdsinnstillinger slik at den automatisk nekter cookies eller informerer om at et nettsted inneholder cookies. Veiledninger for å rense cookies i nettleseren din finnes påGoogles hjelpesider. Her finnes trinn-for-trinn-veiledninger for de vanligste nettleserne.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om hvordan Itello håndterer cookies, er du velkommen til å kontakte info@itello.se. Ytterligere informasjon om cookies finner du hosPost- och telestyrelsen.

Håndtering av personopplysninger i henhold til personvernforordningen

Behandling av personopplysninger

Følgende beskriver hvordan Itello samler og behandler personopplysninger for deg som arbeidssøker, ansatt, konsulent, kunderepresentant eller leverandør.

Behandlingsansvarlig

Itello AB, org.nr 556638-5968, er ansvarlig for personopplysningene som behandles som nedenfor.

Kontaktopplysninger:
Itello AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Regeringsgatan 28
SE 111 35 Stockholm++

Opplysninger som behandles

De opplysninger som Itello behandler er:
- personopplysninger i form av navn, personnummer, folkeregister og fakturaadresse, telefonnummer, e-postadresse osv,
- innloggingsinformasjon i form av brukernavn, passord, pc-navn, ip-adresse mm
- for ansatte opplysninger koblet til ansettelse i form av lønn, skatteinnbetalinger, fravær, pensjon, forsikringer, bilder mm

- for arbeidssøkende opplysninger i sammenheng med søknader som søknadsbehandling, cv, mm

- for representanter for eksisterende eller potensielle kunder, foruten kontak­tinformasjon og om nødvendig inkludert innloggingsinformasjon tittel / rolle, foretak, kontakthistorie med Itello, mm

Formål med behandlingen

Itello behandler personopplysningene for å kunne fullføre inngåtte avtaler, før inngåelse av avtale som anskaffelse/forespørsler osv, for administrasjon av ansettelser og rekruttering samt for administrasjon og anskaffelse av leverandør.

Personopplysninger behandles også for markedsføring, samt produkt, service og kundeanalyser. Formålet med denne behandlingen er markedsføring, dels prosess, forretnings- og systemutvikling. Vi gjør dette for å forbedre våre produkt- og tjenestetilbud og våre øvrige tilbud.

Itello kan også være nødt til å behandle personopplysninger for å overholde lovbestemmelser, andre regler eller offentlige beslutninger, f.eks. regnskap eller rapportering til skatteetaten.

Utlevering av opplysninger til annen part

Itello kan dele personopplysninger med myndigheter og samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere omfatter for eksempel partnere for rekruttering, administrasjon av ytelser til ansatte eller for markeds- eller kundeanalyser. Når Itello overleverer data til myndighetene, gjør vi det i den utstrekning at vi har en lovlig forpliktelse til å gjøre det, for eksempel til skattemyndighetene og tilsynsmyndighetene.

Itello selger ikke personopplysninger.

Sletting
Itello lagrer ikke personopplysninger lenger enn det er nødvendig for det formål de ble samlet inn, med mindre annet er fastsatt ved lov. Data knyttet til kontraktsforhold er lagret under nåværende kontraktsforhold og i etterfølgende forpliktelser som garantier. Opplysninger behandlet for regnskapsmessig bruk lagres vanligvis i opptil 10 år.

Automatisert individuell beslutningstaking
Itello utfører ikke automatisert beslutningstaking.

Beskyttelse av personopplysninger
Itello har tatt passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dataene vi har mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, sletting, endring og ødeleggelse. Slike tiltak inkluderer for eksempel begrensninger av autoritet, kryptering, avidentifisering og sletting.

Dine rettigheter

Som registrert person har du rettigheter i spørsmål til den personlige informasjon vi har om deg. Du har følgende rettigheter:

- Registerutdrag
Du som individ har rett til å få tilsendt, kostnadsfritt, en gang i et kalenderår, etter en skriftlig søknad etter denne blanketten adressert til Itello, hvilke personopplysninger Itello behandler om deg. Søknaden må være signert av deg som ber om utdraget.

- Korrigering eller sletting
Hvis dine personlige opplysninger er ukorrekte eller ufullstendige, har du rett til å be om korrigering av opplysningene, med forbehold om eventuelle restriksjoner etter lov eller annet regelverk. Du har også rett til å få opplysninger slettet i noen tilfeller. Vær imidlertid oppmerksom på at, avhengig av omstendighetene, kan Itello beholde og bruke opplysninger for å overholde juridiske forpliktelser eller hevde et rettslig krav.

- Begrensning i behandlingen
Hvis du ikke har rett til å slette, kan du isteden be om at behandlingen av disse opplysningene begrenses. Imidlertid kan Itello behandle opplysningene dine til andre formål hvis det er nødvendig for å rette et rettslig krav.

- Innvending mot markedsføring og profilering
Hvis du ikke ønsker at personopplysningene dine skal behandles for direkte markedsføring, må varslingen gjøres skriftlig til Itello. Varslingen må inneholde navn, e-postadresse og eventuelt selskap / organisasjon.

- Dataportabilitet
Du har rett til å skaffe personopplysninger du har gitt oss i maskinlesbart format. Dette gjelder bare personopplysninger du har oppgitt og som behandles for å oppfylle en avtale. Forespørsel om utlevering eller overføring til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger, må sendes skriftlig til Itello og bli undertegnet av deg som utleveringen vedrører.

Alle forespørsler om utøvelse av dine rettigheter sendes skriftelig til Itello på adressen over under "Kontaktinformasjon" med informasjon om hva forespørselen gjelder.

Forandringer i personopplysningshåndteringen

Til enhver tid er databeskyttelsespolicyen alltid publisert på Itellos nettsider. Den kan imidlertid bli oppdatert over tid.

Stockholm 25.5.2018