Blockchain – har potensiale til å forandre livs- og pensjonsforsikringsbransjen!

Våren 2017 initierte Itello et oppdrag for eksamensarbeide med 2 studenter fra KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Formålet var å lære mer om den underliggende teknologien, indentifisere ulike blockchain- plattformer samt evaluere teknologiens fordeler og ulemper sammnlignet med mer tradisjonelle systemløsninger. Oppsummert ville vi ha et tydeligere bilde hvor godt blockchain-teknologien er egnet for livs- og […]

Les mer

Blockchain – Potensiale til å forandre livs- og pensjonsforsikringsbransjen?

Digitalisering Mange er overbevist om at potensialet for blockchain er så omfattende at teknologien vil utgjøre morgendagens sentrale infrastruktur for å administrere verdi over nettet – ‘Internet of Value’. Hvordan og når livsforsikringsbransjen vil dra nytte av potensialet for blockchain blir avgjørende for hvordan virksomheten vil bli gjennomført. Vil du ha en introduksjon til blockchain? […]

Les mer

Digitalisering og selvbetjening krever forenkling av komplekse forretningsprosesser

Konkurransen i livsforsikring Selvbetjening muliggjøres gjennom app’er og portaler, men det er mange eksempler på at de underliggende forretningsprosessene ikke fungerer så godt som man skulle ønske. Enten fordi teknologien ikke støtter en automatisert prosess, men også fordi forretningsmessige og kulturelle hindringer må overvinnes. Prissammenlignerene har vist veien for forbrukerne og blir stadig mer raffinerte. […]

Les mer

Fleksibelt arbeidsliv driver pensjonsutviklingen i offentlig sektor raskt fremover

Pensjonsreformen De statsansatte er den siste store gruppen som går over til innskuddspensjon i Sverige. Partene (Arbetsgivarverket og medlemsforbundene Saco S og Seko) har inngått en avtale om en sk. premiebestämt pensjonsavtale (PA16) som vil gjelde fra 1.1.2016. Vi har tidligere skrevet om den store gruppen av kommuneansatte som valgte ny pensjonsplan.  200.000 statlige ansatte […]

Les mer

Gigantene på det nordiske livforsikringsmarkedet

Det nordiske markedet   Kakediagrammet viser markedsandel pr aktør i det nordiske markedet i 2013. Største aktør har 13% markedsandel, se tabell lenger ned i artikkelen hvilke markedsandeler selskapene har. I tre tidligere artikler har vi analysert de nordiske markedene. Nå ser vi nærmere på aktørene. Blant de tretti største aktørerene finnes det bare en […]

Les mer

Oligopolmarked eller fri konkurranse?

Det nordiske markedet Få markeder er så lokale som de nasjonale livsforsikringsmarkedene til tross for samarbeide mellom bla. Akturaforeningene siden begynnelsen av 1900-tallet. Nordisk råd har arbeidet med en rekke spørsmål siden 1954.  I 2003 var beskatning av pensjoner på agendaen. I løpet av det siste decenniet har EU innført en rekke forandringer for å […]

Les mer

Hvordan har det konkurrensutsatte pensjonsmarkedet i Norden blitt endret?

Det nordiske markedet Siden 1990 har den konkurrensutsatte sparingen i Sverige økt fra 25 milliarder i 1990 til drøyt 210 milliarder i 2013. I tillegg kommer sparing i IPS og Investeringssparekonto ISK som i karakter er langsiktig men ikke klassifiseres som forsikringssparing. Diagrammet viser hvordan den konkurranseutsatte sparingen i Sverige har utviklet seg de siste […]

Les mer

Det nordiske livforsikringsmarkedet vokser igjen

Det nordiske markedet Etter et par år med reduserte premier økte de igjen i 2013. Sett over tid er tilveksten stabil og har vært på knappe 6,5 prosent årlig under perioden 2003 til 2013, hvilket er klart høyere vekst enn for de nordiske landenes økonomi under samme periode. Det er altså ingen krise for bransjen […]

Les mer
1 2 3 6