Digitalisering og selvbetjening krever forenkling av komplekse forretningsprosesser

Konkurransen i livsforsikring Selvbetjening muliggjøres gjennom app’er og portaler, men det er mange eksempler på at de underliggende forretningsprosessene ikke fungerer så godt som man skulle ønske. Enten fordi teknologien ikke støtter en automatisert prosess, men også fordi forretningsmessige og kulturelle hindringer må overvinnes. Prissammenlignerene har vist veien for forbrukerne og blir stadig mer raffinerte. […]

Les mer

Fleksibelt arbeidsliv driver pensjonsutviklingen i offentlig sektor raskt fremover

Pensjonsreformen De statsansatte er den siste store gruppen som går over til innskuddspensjon i Sverige. Partene (Arbetsgivarverket og medlemsforbundene Saco S og Seko) har inngått en avtale om en sk. premiebestämt pensjonsavtale (PA16) som vil gjelde fra 1.1.2016. Vi har tidligere skrevet om den store gruppen av kommuneansatte som valgte ny pensjonsplan.  200.000 statlige ansatte […]

Les mer

Gigantene på det nordiske livforsikringsmarkedet

Det nordiske markedet   Kakediagrammet viser markedsandel pr aktør i det nordiske markedet i 2013. Største aktør har 13% markedsandel, se tabell lenger ned i artikkelen hvilke markedsandeler selskapene har. I tre tidligere artikler har vi analysert de nordiske markedene. Nå ser vi nærmere på aktørene. Blant de tretti største aktørerene finnes det bare en […]

Les mer

Oligopolmarked eller fri konkurranse?

Det nordiske markedet Få markeder er så lokale som de nasjonale livsforsikringsmarkedene til tross for samarbeide mellom bla. Akturaforeningene siden begynnelsen av 1900-tallet. Nordisk råd har arbeidet med en rekke spørsmål siden 1954.  I 2003 var beskatning av pensjoner på agendaen. I løpet av det siste decenniet har EU innført en rekke forandringer for å […]

Les mer

Hvordan har det konkurrensutsatte pensjonsmarkedet i Norden blitt endret?

Det nordiske markedet Siden 1990 har den konkurrensutsatte sparingen i Sverige økt fra 25 milliarder i 1990 til drøyt 210 milliarder i 2013. I tillegg kommer sparing i IPS og Investeringssparekonto ISK som i karakter er langsiktig men ikke klassifiseres som forsikringssparing. Diagrammet viser hvordan den konkurranseutsatte sparingen i Sverige har utviklet seg de siste […]

Les mer
1 2 3 7