Antall prissammenlignere innen forsikring øker i hele Europa

Konkurransen i livsforsikring

Det finnes allerede en rekke prissammenlignere på nett innen forsikring. Noen land har over 20 stykker!  Er dette en utvikling vi også vil se i Norge?  I Storbrittania har provisjonsforbudet for meglerne ført til at de anbefaler kundene sine å bruke prissammenlignere isteden. Og ikke bare det- de henviser til nettsteder der de får betalt for antall kunder de skaffer til nettstedene. Av og til er det til og med megleren selv som står bak prissammenligneren. Det er kanskje et ikke helt urealistisk scenario i Norge heller. Flere nettsteder  øker dessverre ikke transparensen og det er ikke bra for forbrukerne.   

Innen personrisikoområdet må man gjennom en helseerklæring for å få den endelige premien. Det burde være en interessant tjeneste å vise prisene etter risikovurderingen og ikke før som er det vanligste i dag. Det er det ingen prissammenlignere som tilbyr dette enda. Da kan man ta betalt for en gjennomført helsebedømmelse hos det valgte forsikringsselskapet samt en visningsavgift fra de selskapene kundene kan velge blant.

Itello har undersøkt forsikringsselskapenes kostnader innen helsebedømmelse og det finnes store penger å spare på å automatisere den.

Les mer om hvor stor kostnadsbesparelse du kan oppnå med en automatisert helsebedømmelse.

I en rapport fra EIOPA tidligere i år undersøkte de betydningen av prissammenlignere i Europa I en rapport fra EIOPA tidigere i år undersøkte de betydningen av prissammenlignere i Europa. Formålet var også å kartlegge aktørene mht. til hvordan nettstedet så ut samt hva som ansees som god nettskikk.

En interessant sak er den store variasjonen av antallet prissammenlignere i landene:

6 land hadde mer enn 20 nettsteder:
Nederland, Frankrike, Romanaia, Spania, Storbritannia og Tsjekkia

8 land hadde mellom 10 og 15 nettsteder:
Hellas, Eire, Litauen, Polen, Slovakia, Tyskland og Ungarn

Tolv land hadde mellom 1 och 10 nettsteder:
Østerrike, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Kroatia, Litauen, Malta, Norge, Portugal og Sverige

Les hele rapporten fra EIOPA her.

EIOPA anser det for god praksis for et prissammenlignende nettsted å:

Presentere informasjonen om de viktigste funksjonene og egenskapene for produkter, risikodekning og begrensninger (f.eks. egenerklæring, begrensninger, unntak ) samt varigheten på tilbudet.

Presentere informasjonen på en måte som er enhetelig og tilpasset kompleksiteten i produktet.

Kommunisere på et tydelig og enkelt språk, unngå sjargonger og unødvendige tekniske termer så mye som mulig.

Gi brukeren den endelige premien og all informasjon om avgifter og kostnader.

Om dette ikke er mulig, bør nettstedene tydelig angi hva ekstra avgifter og/eller hvilke avgifter som skal betales av forbrukeren (for eksempel søknadsgebyr osv.).

Tydelig legge ut informasjon om hva som omfattes av hvert produkt som tilbys.

Etter å ha innhentet svar frad e ulike aktørene kom det frem noen forslag til på hva som bør finnes på nettstedet til prissammenlignere:

Informasjon om nettstedet

Markedsandel

Hvordan de håndterer potensielle interessekonflikter

Kristerier som brukes for å rangere tilbyderne

Presentasjon av informasjon

Frekvens av oppdatering av informasjon