Blockchain – har potensiale til å forandre livs- og pensjonsforsikringsbransjen!

Våren 2017 initierte Itello et oppdrag for eksamensarbeide med 2 studenter fra KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Formålet var å lære mer om den underliggende teknologien, indentifisere ulike blockchain- plattformer samt evaluere teknologiens fordeler og ulemper sammnlignet med mer tradisjonelle systemløsninger. Oppsummert ville vi ha et tydeligere bilde hvor godt blockchain-teknologien er egnet for livs- og pensjonsforsikringsbransjen gitt dagens forutsetninger og det vi vet om fremtidens krav.

Her kommer konklusjonene fra deres rapport og eksamensarbeide:

Smart Contracts / Smarte kontrakter  

Trolig er Smart Contracts den delen av Blockchain- teknologien som raskest kommer til å skape større bransjeendringer. Den første fasen kommer til å fokusere på skadeforsikringsområdet, f.eks. effektivisere og automatisere prosesser som skadeoppgjør for oppkoblede enheter (Internet-of-things). Antagelig vil de smarte kontraktene finne sin plass også i livs- og pensjonsforsikringsbransjen. Men det kommer til å kreves en tilpasning av lovverket for å sikre at disse smarte kontraktene får samme legale gyldighet som en mer konvensjonell kontrakt.

GDPR og blockchain  

Et av grunnfundamentene i blockchain- teknologien er konseptet ’Immutable data’ – ’ uforanderlige data’. Enkelt beskrevet bygger det på at blokk etter blokk av informasjon kontinuerlig legges til blokkjeden. For å sikre at dataene i kjeden ikke kan manipuleres finnes en sentral mekanisme i teknologien som i verifiseringen hardt lenker informasjonen i foregående blokk inn i etterfølgende blokk. Fordelen er at det på dette viset så og si er umulig å forvrenge informasjonen i blokkjeden hvilket gjør at alle parter kan ha tillit til at den er riktig. Ulempen er at det samtidig er umulig å ta bort eller endre informasjonen i en eksisterende blokk. Dette innebærer en stor utfordring f.eks. ved håndtering av personlig informasjon. Innføringen av GDPR i 2018 kommer til å stille harde krav til å gi konsumenten mulighet til enkelt å flytte informasjon, men også kunne kreve at informasjon i visse tilfeller kan makuleres helt. Dette blir, i følge beskrivelsen over, i prinsippet umulig å etterkomme i en blokkjede der informasjonen i blokken er uforanderlig. Man kan muligens komme rundt dette via kryptering og anonymisering men det avhenger til slutt av hvordan den praktiske anvendelsen av GDPR kommer til å se ut.

Skalerbarhet og prestasjon  

I dag er blockchain-teknologien relativt uprøvd når det gjelder evnen til å håndtere store transaksjonsvolumer. De volumene som nevnes er i størrelsesorden 20 transaksjoner per sekund, noe som selvsagt pålegger noen begrensninger på bruksområdene. Prestasjonsytelser i litt lengre perspektiv ikke en begrensende faktor da man f.eks. kan henvise  til 'Moores Lov'. I tillegg forventes et gjennombrudd for kvantedatamaskiner som muliggjør svimlende prosessorkapasitet. En utfordring når det gjelder blockchain er at den ikke bare er basert på maskinvarekapasiteten. Fordi prinsippet er basert på en distribuert database som skal holdes synkronisert mellom alle aktører involvert i blokkkjeden, krever teknologien høy nettverkskapasitet og informasjonsutveksling til alle distribuerte databaser. Fordi ingen data kan bli slettet eller arkivert fra blokkkjeden, betyr det at kjeden hele tiden vokserr. En utfordring som må løses før en bredere anvendelse er aktuell.

Blockchain og Itello – veien fremover

Distributed trust vs hardt regulert bransje En av sentrale styrkene med blockchain er at den muliggjør sikre og pålitelige transaksjoner og verdioverføringer mellom to parter uten tilstedeværelse av en sentral part som må være involvert i verifisering og gjennomføring av transaksjonen. Forsikringsbransjen er imidlertid strengt regulert og omgitt av lovkrav med en rekke tilsyns- og tilsynsorganer. For at disse verdenene ikke skal kollidere, er det sannsynlig med en helt ren offentlig blockchain løsning. Mer sannsynlig er en hybrid-løsning basert på Circle-of-Trust, det vil si at et antall pålitelige parter inviteres inn for å bli enige om et regelverk for verifisering av transaksjoner og hvor også parter som Finanstilsynet kan få tilgang til verktøy for å få innsyn og kontrollere utførte transaksjoner i blokkkjeden.

Vil du se på eksamensarbeidet i sin helhet?

Blockchain og Itello – veien fremover

Det her er unektelig en veldig spennende teknologi med stort potensiale for disruptivt kunne forandre forutsetningene for hele bransjer. At så mange store aktører (Microsoft, IBM, Amazon, Google osv) velger å satse hardt viser at det trolig kommer å få stort gjennomslag i de kommende årene. Men det finnes en fare for at man i alt for stor grad satser på at en ny teknologi magisk skal løse opp knuter og utfordringer i bransjen. Alt tyder på at liv- og pensjonsforsingsbransjen  må være strengt regulert også i fremtiden. Vi ser at flere av de anvendelsesområdene der blockchain skulle kunne være aktuell også kan adresseres og løses med mer konvensjonelle og tradisjonelle systemløsninger. Den store utfordringen ligger dermed trolig ikke i første omgang i bransjens evne til å anvende ny teknologi. Snarerere handler det først og fremst for bransjen å bli mye bedre om å enes om felles bransjeløsninger og deretter ha evne og ambisjoner å implementere felles løsninger både når det gjelder prosesser og IT- støtte. Vi på Itello kommer fortsatt til å overvåke blockchain og dennes utvikling svært nøye. Itello vil kontinuerlig vurdere hvordan teknologien kan utnyttes til å effektivisere våre kunders virksomhet og skape en forbedret kundeopplevelse  og smidigere prosess for sluttbrukerne. Dette blanseres med de krav som preger bransjen med legale krav og regeletterlevelse.