Potensiale til å forandre livs- og pensjonsforsikringsbransjen?

​​​​Mange er overbevist om at potensialet for blockchain er så omfattende at teknologien vil utgjøre morgendagens sentrale infrastruktur for å administrere verdi over nettet - 'Internet of Value'. Hvordan og når livsforsikringsbransjen vil dra nytte av potensialet for blockchain blir avgjørende for hvordan virksomheten vil bli gjennomført.

Finansbransjen var tidlig ute med å identifisere potensialet for Blockchain-teknologien, men det drøyde til høsten 2015 da noen store globale aktører hadde samlet seg og startet et felles konsortium. Konsortiet R3 har en rekke store globale aktører (HSBC, Barclays, UBS, etc.) og også noen nordiske aktører som SEB, Nordea og Danske Bank. Konsortiet utvikler den blockchain-relaterte plattformen Corda. Investeringen ble konkretisert i løpet av våren 2017 med at medlemmene gjorde en nyinvestering på ytterligere en milliard SEK i konsortiet.

Vil du ha en introduksjon til blockchain?  Klikk her (ekstern lenke)

Ett annet bransjeinitiativ, denne gangen innen forsikringssiden, er B3i-konsortiet, som er en gruppering av globale forsikringsselskaper og reassuranselskaper. B3i ble grunnlagt høsten 2016 av selskapene Aegon, Allianz, München Re, Swiss Re og Zürich, med ambisjonen om å evaluere potensialet i blockhain for å strømlinjeforme informasjonsutvekslingen mellom de ulike aktørene i forsikringsbransjenes verdikjede. Gruppen ble utvidet i begynnelsen av 2017 i år og består nå av 15 medlemmer.

En rapport fra det anerkjente World Economic Forum mener at om lag ti prosent av verdens samlede BNP vil bli registrert i en blockchain i 2025.

Som et Instech selskap ansvarlig for å levere langsiktige bærekraftige IT-løsninger til våre livs- og pensjonsforsikringskunder følger vi kontinuerlig endringer som påvirker våre kunder i mange dimensjoner.

Blockhain er utvilsomt en av kandidatene. Itello har derfor startet et studie sammen med to studenter på KTH (Kungliga Tekniska högskolan). Hensikten er å lære mer om den underliggende teknologien, identifisere ulike blockhain-plattformer, samt vurdere teknologiens fordeler og ulemper forhold til mer tradisjonelle systemløsninger. Oppsummert ønsket vi å skape et klarere bilde av hvor godt blockchain-teknologi er egnet for livs- og pensjonsforsikringsbransjen, gitt de nåværende forholdene og hva vi vet om fremtidige krav.

Blockchain innen svensk liv- och pensjonsforsikring?

Som nevnt ovenfor har Blockhain som teknologi potensialet til å bli anvendt på et bredt spekter når det gjelder overføring av verdi og eiendeler på en helt digital måte. En av de mest relevante områdene gjelder muligheten for effektivisere håndtering av direkte clearing og settlement mellom to aktører uten involvering av en (eller flere) sentrale mellommenn. Spesielt når det gjelder internasjonale transaksjoner i finanssektoren da dette ofte en kostbar og omstendig prosess i dag

Ser vi på det potensielle mer fra et livs- og pensjonsforsikringsperspektiv, ser vi for øyeblikket to interessante bruksområder:

- Forsikring og flytting – er et dagsaktuelt spørsmål hvor bransjen er under press for å gjøre det lettere for forbrukeren å flytte sin pensjonsforsikring mellom forsikringsselskaper. Kravene omfatter realistiske flytte kostnader men også en smidigere og mindre omstendig prosess av den praktiske gjennomføringen av flyttingen. Og med betydelig kortere ledetider enn det som tilbys i dag. Her skulle blockchain-teknologien kunne tjene som en tilrettelegger for en smidigere og gjennomsiktig handshaking-prosess for denne overføring av verdier. Enten fordi selve flyttetransaksjonen styres via en blokkkjede, eller at forsikringskontrakten er allerede registrert og kan administreres via en blokkkjede.

- Fullmaktshåndtering - En annen forenkling som ble diskutert tidligere som et alternativ til den sentraliserte fullmaktskontrollen (Fullmaktskollen),  var å gi forbruker- og bransjeaktører mulighet til å administrere og kunne verifisere ulike typer fullmakter gjennom en distribuert Ledger som blockchain-teknologien muliggjør.

Vi på Itello vil fortsette å analysere blockchain og utviklingen ytterst nøye og kontinuerlig vurdere hvordan det kan brukes til å effektivisere våre kunders virksomhet og skape en forbedret kundeopplevelse og smidigere prosess for konsumentene. Dette er balansert med de krav som angår bransjen med hensyn til lovkrav og regeletterlevelse.

Følg Itello på LinkedIn så går du ikke glipp av noen nyheter!