Det dreier seg virkelig om kunden

Konkurransen i livsforsikring

I henhold til rapporten «konsoliderer topputøverne der den bemerkelsesverdige ledelsen de har oppnådd de siste årene. Ikke bare finner de nye metoder for å optimalisere – holde kostnadene nede og strømlinjeforme prosesser på tvers av organisasjonene sine – men de presser også aktivt frem innovasjon og topplinjevekst. I økende grad er de sentrale for sine organisasjoners strategiske retningsvalg – og mer og mer defineres disse retningsvalgene digitalt.

Topputøverne bruker digitale verktøy og systemer for å oppnå suksess på tvers av alle tre dimensjonene innen topputøvelses-IT: IT-innovasjon, IT-fleksibilitet og IT-utøvelse.

Innen risikovurderingsområdet hva gjelder helseerklæring innen livsforsikringsnæringen i det nordiske området, ser vi fortsatt mange selskaper som bruker den langsomme ping-pong-kampen med papir som må utfylles og svært ofte bli supplert med en runde nummer to før risikovurderingen i det hele tatt kommer i gang. Dette forårsaker et bortfall på inntil 20 prosent og gjennomsnittskostnader på EUR 175 per sak, i henhold til en undersøkelse Itello har gjennomført. Les mer og se hvor mye du kan spare ved å drive digitalt.

Les hvorfor du sporenstreks bør gå digitalt også med risikovurderingsprosessen og oppfylle kundenes store forventninger under en problemfri kundereise. I det minste i følge Accenture

Nr. 1 Det dreier seg virkelig helt og fullt om kunden

Topputøvernes forretningsmål er svært forskjellig fra andres. Mens de fleste organisasjonene fortsetter å være fokusert internt på kostnader, produktivitet og prosesser, er topputøvernes fremste mål relatert til å bedre kundens opplevelser. Accentures analyse fant faktisk ut at topputøvernes tre viktigste prioriteringer relatert til å sikre deres IT-investeringsstrategier, var knyttet til kundene deres. Se figur nedenfor. De er opptatt av samtidig å gi den riktige informasjonen til den rette personen – kunden, partneren eller den ansatte- til rett tid. De leter etter bedre metoder for å samvirke med kundene sine, og de er ivrige etter å levere nye tjenester eller produkter til dem.

For å understreke poenget ytterligere:

I organisasjoner som ikke var topputøvere, hadde disse kundespørsmålene mye lavere prioritet.