Det nordiske markedet 2011 – pr. selskap

Det nordiske markedet

Når vi sammenstiller tallene fra årsberetningene for aktørene på det konkurranseutsatte delen av markedet ser vi at to bankeide livsforsikringsselskap fortsatt ligger på topp. De to øker også noe fra 2010 og dermed sin dominans i Norden. Nylig gikk Danske Bank ut og fortalte at de overveide å selge hele Danica. Les mer. Et slik salg ville omstrukturere hele det nordiske markedet.