Det som er bra for helsebedømmeren er bra for bedriften

Konkurransen i livsforsikring

En pålitelig, elektronisk helsebedømmelsesprosess er fordelaktig for alle parter. Det kommer til å spare tid og penger for forsikringsselskapene, helsebedømmeren og fremfor alt, kundene. Helsebedømmelse har alltid vært en del av forsikringsnæringen fordi risikoprodukter må risikovurderes. Innen livs- og helseforsikringen er dette svært viktig på grunn av de høye risikobeløpene som kan være involvert i hvert tilfelle. I dag presser kunden frem behovet for elektronisk helsebedømmelse ved å holde salgs- og markedsføringsavdelingene på tå hev for å gi online-kundene de beste opplevelsene. Så, hvorfor er det å få elektronisk helsebedømmelse riktig så viktig for å trekke til seg forretning innen forsikringsnæringen?

Last ned hele artikkelen