Digitalisering og selvbetjening krever forenkling av komplekse forretningsprosesser

Konkurransen i livsforsikring

Selvbetjening muliggjøres gjennom app’er og portaler, men det er mange eksempler på at de underliggende forretningsprosessene ikke fungerer så godt som man skulle ønske. Enten fordi teknologien ikke støtter en automatisert prosess, men også fordi forretningsmessige og kulturelle hindringer må overvinnes.

Prissammenlignerene har vist veien for forbrukerne og blir stadig mer raffinerte. For noen bransjer som f.eks. kjøp flybilletter har det vært en radikal omveltning i handlemønsteret noe som har gitt tøffere konkurranse blant leverandørene flyselskapene. Bankene satser også hardt på den selvbetjente kunden med stadig mer avanserte og kundevennlige løsninger.

Internasjonalt har spesielt skadeforsikring vist veien med tilby netthandel med relativt enkelt sammenlignbare produkter. Prisene er lettere tilgjengelig og man trenger stort sett kun å se på vilkårene dvs. forskjellene for å velge riktig.

I Norge har ikke utviklingen i livsforsikring kommet så langt. Livsforsikringsprodukter er et produkt man kjøper sjeldnere og kontraktene har lengre varighet.  Helseerklæringen er også en barriere for mange.

Likevel tror vi det blir en rivende utvikling i livsforsikringsbranschen:
– Kundeadferden endres raskt og forbrukerne gjør jobben selv.
– Handelsløsningene blir stadig bedre – det er mye å lære av andre bransjer.
– Digitale signaturløsninger finnes.
– Teknologien for å understøtte den automatiserte helsebedømmelsen er klar

Det meste av salget er fortsatt rådgiverstøttet og handelsprosessen er ganske oppdelt med fare for at kunden faller av.  Mye av dette vil endre seg med endret kundeadferd og selvbetjening blir spesielt aktuelt når risiko/helsebedømmelsen automatiseres med interaktive spørsmål. I tillegg vil bunnlinjen bedres. Livsforsikringsselskapene kan støtte kunden med god digital kunderådgivning, forslag til produktpakker og callcenterstøtte hvis kunden sitter fast.

Eksempler på at markedet er mer modent vises ved prissammenlignere i U.S.A. som går dypere ned i dialogen med kunden. Ved å standardisere informasjonsinnsamlingen og riskbedømmelsesregelverket samt stille flere og dypere helsespørsmål vil grunnlaget for forsikringselskapne for å regne premie bli mer presist.  Og det blir lettere for kunden å gjøre et reelt valg når alle selskapene bruker samme risikomodell…..

Itello AB har utviklet en moderne systemløsning for automatisert helsebedømmelse (EQS Expert Questioning System). Regelverksmotoren har sterk støtte for responsive spørsmål og drilldown funksjonalitet. Systemet håndterer den sentrale prosessen automatisert helsebedømmelse i samspill med portal og kjernesystemer slik at det er mulig å gjennomføre helsebedømmelse og kjøp i en operasjon. Er du klar for å automatisere helsebedømmelsen på alvor?