Digitalt samvirke endrer scenen for livsforsikringsselskapene

Konkurransen i livsforsikring

Capgemini sammen med Efma presenterer i World Insurance Report – WIR – noen interessante fakta om hvordan forutsetningene for livsforsikringsnæringen er i ferd med å endre seg fra og med i dag.

Vi mener fullt og fast at en god start vil være å gjøre slutt på det langsomme ping-pong-spillet og den kostbare risikovurderingsprosessen. Det er på tide å føre markedsføringskapasiteten til den nye forretningsplattformen og et elektroniske helsebedømmelses systems konfigurasjonsmuligheter sammen. Og fordi teknologien har fortsatt videre, gir den også utvidede egenskaper til den tradisjonelle utformingene av helsebedømmelses system. Les mer.

Med data fra mer enn 15 000 kunder globalt og nesten 100 undersøkelser fra forsikringsselskapene viser World Insurance Report 2014 fra Capgemini og Efma at kundeopplevelsen har direkte virkning på forsikringsselskapenes lønnsomhet. Gitt den økte etterspørselen etter internett- og mobilkanaler innen forsikring, er digitalovergang en effektiv tilnærming for å skape positive opplevelser, sikre kundelojalitet, og når alt kommer til alt, forsikringsselskapenes lønnsomhet.

Rapporthøydepunktene omfatter:

  • Kundeopplevelsen innvirker direkte på forsikringsselskapets lønnsomhet.
  • Internett-mobil har et sterkt potensial for å flytte kunder til mer lønnsom atferd. Selv om Internett-mobil er den minst sannsynlige kanalen for å tilby positiv opplevelse, har den ekstra stor påvirkning når den gjør det.
  • Kunder som har en positiv opplevelse via Internett-mobil, er de som mest sannsynlig henviser venner sammenlignet med alle andre kanaler. Det er også de som mest sannsynlig kjøper tilleggsprodukter. Disse funnene tyder på at Internett-mobil har det største potensialet for å flytte kunder over til mer lønnsom atferd. Forsikringsselskap med innsyn om spesifikke tiltak som trengs for å skape positive opplevelser via internett-mobilkanaler, vil være de som mest trolig vil høste fordeler.
  • Digital omforming sammen med driftsmessig suksess er veien fremover for forsikringsselskap som har som mål å styrke både kundeopplevelsen og veksten på bunnlinjen.
  • Digital modenhet er tett sammenvevd med lønnsomhet og effektivitet. Bedrifter med kraftig digital tilstedeværelse og kundefokus er 26 prosent mer lønnsomme enn andre firmaer.

Etter hvert som digitalt samvirke stadig øker, har forsikringsselskapene nå nett, mobile og sosiale medier som de viktigste forretningsplattformene for å forme og utvikle kundeopplevelser og, når alt kommer til alt, sitt merke og sin lønnsomhet. World Insurance Report 2014 fra Capgemini og Efma vurderer de digitale mulighetene til mer enn 250 forsikringsselskap i 14 land. Den identifiserer hvor den ledende og beste praksisen finnes og de taktiske tilnærmingene som kan snu et digitalt nærvær til en særskilt kundeopplevelse.