Disruptiv innovasjon fremover

Konkurransen i livsforsikring

Under World Economic Forum – WEF 2014, i Davos i vår var teknologisk innovasjon et betydelig tema. Søk «Disruptive Innovation», og det har vært et hett tema siden 2005.

Data fra Google Trends «Disruptive innovation»

Det hele begynte med en artikkel i 1995 og en bok i 1997 «The Innovator’s Dilemma» av Clayton Christensen om innovasjonsdilemmaet. Hvis du skaper noe nytt, kreativt og spennende, blir du bedre til å generere omsetning. Hvis du begynner å tjene penger, er du sårbar overfor kopier fra lavkostnadsprodusenter. Det underminerer hele markedssegmentet – det er det Christensen kaller «disruptive innovation».  

Google «Digital Disruption» og alt har skjedd de siste tolv månedene.

Vi tror digitaliseringen kommer til å ramme livsforsikringsindustriene også. En «hype» eller en realitet? Husk på Roy Asmara-loven «Vi har en tendens til å overvurdere virkningen av en teknologi på kort sikt og undervurdere virkningen på lang sikt. Og husk på disse ordene «Når du møter toppsjefer, hører du at teknologien utvikler seg tre til fem ganger raskere enn ledelsen,» uttalte Dominic Barton, globalt administrerende direktør for konsulentselskapet McKinsey & Co. som er i Davos. «Jeg vet ikke om jeg skal være henrykt eller paranoid. Det betyr at du kan gjøre nye ting, men det betyr også at konkurrentene kan komme ut av intet.» Se ««Davos Stalked by Tech Disruption as Intel to Wal-Mart Tested»»

Er et digitalt sammenbrudd en trend? Og er den her for å bli? Det må finnes drivkrefter på plass og igangsettere for å definere en trend. Vi tror det meste ligger klart, er organisasjonen din klar? Hos Itello mener vi virkelig det er på tide at livsforsikringsnæringen forlater den papirbaserte og manuelle risikovurderingsprosessen og blir digital gjennom å fylle ut helseerklæringer på Internett og ha en integrert, automatisert risikovurderingsprosess. Ellers kan en prissammenligner nå bli din arrigste konkurrent.

Må du overbevise deg selv eller noen annen i organisasjonen din? Her er en del inspirerende materiale fra WEF 2014-møtet i Davos.

Disruptiv innovasjon fremover

Se og lytt til paneldiskusjonen mange viser til.

Konsekvenser for samfunn, politikk og forretningsvirksomhet – Accentures deltakelse på WEF 2014.

Digital teknologi har vært her i årevis, men det er først nå at man merker dens evne til å omforme forretningsvirksomheter, felleskap og politikk. I Davos vil Accenture være med å lede debatten ved å publisere analyser som utforsker hvordan det digitale bryter ned tradisjonelle markeder og fjerner grenser mellom næringer. Les mer

CEO Briefing 2014 – Den globale agenda: Konkurrere i en digital verden

Forretningsledere forstår også den betydelige påvirkningen digitale teknologier kommer til å ha når det gjelder å omforme bransjen deres og måten de driver forretningsvirksomhet på. Men de kan behøve å rebalansere sine digitale investeringer fra å forbedre intern effektivitet til bedre å støtte opp om sine egne vekstambisjoner ved å utvikle produkter og nå frem til kunder på nye og innovative måter. Les mer.