Dødelige instrukser fra Finanstilsynet

Pensjonsreformen

På forrige fredag kom det ubehagelige nyheter fra Finanstilsynet. Kanskje ikke så ubehagelig for de som skal gå Birkebeineren nå til helgen. Litt klisjeaktig er de godt lønnet, har gode og ikke altfor slitsomme jobber og bor i Oslo Vest. De lever statistisk lenger, er selvfølgelig livkunder og har en uforskammet høy pensjon. Med utsikt til god gli vil denne skituren heller øke enn å redusere risikoen for langt liv som det sies på stammespråket.

Akkurat her ligger problemene i ytelsesbaserte kollektive tjenestepensjonsordninger. I de siste årene disse kommende gråbeinerne har tenkt til leve finnes det ikke finnes tilstrekkelig premiereserver for å dekke utbetalingene. Dødelighetstariffen K2005 inneholder iflg. Finanstilsynet ikke dødelighetsforutsetninger som er tilstrekkelig for å oppfylle minstekrav til avsetninger til premiereservene.

En del påstår at livselskapene burde sett dette komme, men av uklare grunner er dette ikke blitt tatt opp i tide og selskap/kunder står overfor en kostbar oppreserveringsplan over 5 år fra 2014. Det anslås et oppreserveringsbehov på 45-50 milliarder(!) for livbransjen totalt. Minimum 20 % av oppreserveringsbehovet skal dekkes av pensjonsinnretningen (Livselskapet). Så det blir dårlig med  utbytte til eierne fremover…

Det er 300.000 personer igjen i de private ytelsesbaserte tjenestepensjonene i Norge. Mange er i lukkede ordninger (tar ikke opp nyansatte), men det blir ikke billigere for det før om noen år. I tillegg har du de besværlige fripolisene som vokser friskt i sum og antall. Og som ikke har noen sponsor når det gjelder rentegarantipremien. Kostnadene for bedriften kan normalt reduseres ved hjelp av avkastning over beregningsrenten. Synd at denne nettoavkastningen vil gå til oppreservering i flere år fremover. Aksjeandelen i livselskapene kollektivportefølje (ned mot 6 % pr. 31.12.12) gir ikke store forhåpninger om spenstig avkastning fremover.

Presser for overgang til innskuddspensjon vil vel heller øke i tiden fremover. Hvis ikke Stortinget avslutter ferien før langt ut på høsten som vanlig vil lovproposisjonen for de nye alternative tjenestepensjonslovene neppe bli behandlet i tide for iverksettelse pr. 1.1.2014.

Vi i Itello har lang erfaring med å støtte en livs- og forsikringsbransje i et marked preget av stadige endringer i rammebetingelsene. Vi bidrar til livselskapenes ambisjoner om å senke kostnadene og øke konkurransekraften.