Et bredt fondsutvalg stiller større krav til distributørene

Konkurransen i livsforsikring

Fondstorg blir stadig mer aktuelt for norske sparere. Hvilke krav stiller dette til distributørene av de ulike fondene? 

Et fondstorg med et bredere fondsutvalg er i ferd med å bli en ny standard for mange norske sparere. Før 2015 var det kun et fåtall tilbydere som tilbød et bredere utvalg av eksterne fond. Gjennom fondstorg har de markedsført seg som utfordrere ved å tilby fond fra et stort antall leverandører.

Fondsmarkedet går fra gårdsbutikk til online hypermarked
Noe av tanken bak den nye Aksjesparekontoen har også vært å legge til rette for økt konkurranse i markedet ved å presse frem et større utvalg av fond og dermed lavere priser. Ved innføringen av ASK var det nettopp dette som skjedde da flere av de store bankene åpnet for sparing i et stort antall fond. Diskusjonen om aktivt forvaltede fond i realiteten er skapindeksfond har også påvirket prosessen. I 2015 kostet et fond rundt 2 prosent i forvaltningshonorar. DNB har etter rettssaken med forbrukerrådet satt prisen ned til 1,5 prosent på sitt store Norge Fond og konkurrentene har svart med å følge etter.

Nye IPS er en av produktnyhetene som kan gi et større utvalg i fond på livsiden også. Fortsatt er det et begrenset utvalg med fond å velge blant hos de fleste leverandørene men det vil neppe vare når utfordrerne kommer inn i markedet. Pensjonskapitalbevis er et annet marked med lite konkurranse, men hvor også nye aktører kan sette fart i utvalget og dermed sette gode marginer under press.

Erfaring fra det Svenske markedet
Svenske forbrukere har opplevd de ulike fasene med sterkere konkurranse og nedsettelse av priser og et stadig bredere utvalg av fond.  Mulighet for fondsforsikringssalg kom i 1991 og virkelig fart i sakene ble det når britiske unit-link tilbydere begynte å selge fond gjennom fondstorg. I tillegg startet myndighetene tidlig opplæring av svenske sparere gjennom sk. PPM sparingen (premiepension) hvor en del av pensjonssparingen skjer gjennom et stort utvalg av fond. Det hører med til historien at dette utvalget vil bli snevret inn med 200-300 fond. Det ble rett og slett litt uoversiktlig og vanskelig å velge blant 800 fond!

Utfordringer med innføring av fondstorg
Å tilby et stort fondstorg med en rekke nye leverandører vil sette livselskapene på prøve. For de fleste aktørene vil det bli en utfordring med dagens systemer og rutiner som opprinnelig ble designet med grensesnitt mot egen fondsforvalter i tankene og kanskje noen få eksterne fondsforvaltere.  Dette er eksempler på arbeidskrevende oppgaver som kan bli enda mer utfordrende med et økt antall fondsforvaltere og et økt antall transaksjoner:

· Generelle systembegrensninger vedr ulike handelssykluser.
· Ulike kommunikasjons- og ordrerutiner samt ulike brytningspunkter.
· Sammenstilling av fondsordre og andelsavstemning som skaper mye manuelt arbeid.
· Valutavekslinger.
· Elektronisk bekreftelse og ordrehåndtering.

Automatisering av fondshandelen er nødvendig
Itello ABs Inca støtter effektivt opp om dette. Itellos kunder bruker Inca for å håndtere over 650 milliarder SEK i over 1 000 fond.  Kundene har ulike oppsett av fondshandelsløsningen som preges av høy automatiseringsgrad. For Itello ABs kunder er høy effektivitet og automatisering av fondshandelen med et stort fondstorg et være eller ikke være for å delta som aktør på livsforsikringsmarkedet. I tillegg har flere av våre kunder tatt i bruk løsninger for fullstendig elektronisk håndtering av fondsordre og ordrebekreftelse for 2000 fond gjennom NFM (NASDAQ Nordic Fund Market). Andre tilsvarende plattformer er under vurdering. NFM lanserer nå sine tjenester i Norge med en plattform som håndterer kommunikasjonen med de ulike fondsleverandørene på markedet.  Denne plattformen er som nevnt allerede integrert i Inca.

Ta gjerne kontakt med Olav Nordli for en diskusjon om fondshandel, og en sammenligning med de utstrakte mulighetene som er i vårt forretningssystem Inca. 

Følg Itello på LinkedIn så går du ikke glipp av noen nyheter!

  • mars 7, 2018