Fleksibelt arbeidsliv driver pensjonsutviklingen i offentlig sektor raskt fremover

Pensjonsreformen

De statsansatte er den siste store gruppen som går over til innskuddspensjon i Sverige. Partene (Arbetsgivarverket og medlemsforbundene Saco S og Seko) har inngått en avtale om en sk. premiebestämt pensjonsavtale (PA16) som vil gjelde fra 1.1.2016.

Vi har tidligere skrevet om den store gruppen av kommuneansatte som valgte ny pensjonsplan.  200.000 statlige ansatte er de siste som henger seg på innskuddspensjonstoget. Grunnplanen ligner mye på våre innskuddsplaner, 4,5% i innskuddsprosent opptil 7,5 basbelopp (ca. 275.000 SEK), hele 30% i innskuddsprosent for lønn over. Planen innfases gradvis som i kommunene og gjelder for alle født i 1988 eller senere. På overskriftsnivå trekker partene frem alleårsopptjening, mobilitet på tvers av offentlig/privat sektor, fleksibelt pensjonsuttak og flytterett av kapitalen som viktige forutsetninger for ny pensjonsplan. En enkelt ekstra innskuddssats på 1,5% kan brukes enten på førtidspensjon eller øke alderspensjonen. En adskillig mer fleksibel, forutsigbar og rettferdig konstruksjon enn vår AFP i offentlig sektor. Alle detaljene rundt forvaltningsformer osv. er ikke klare, men de viktigste prinsippene er man enige om.

PA16 er et eksempel på en av de store innkjøpssammenslutningene som har stor forhandlingsmakt ovenfor pensjonsleverandørene. I dette tilfelle vil det bli flere kvalifiserte produktleverandører å velge mellom. Prisnivået for forvaltning og administrasjon er presset langt ned sammenlignet med norske forhold. Noe som har fått forsikringsselskapene til å tenke standardfunksjonalitet ved valg av forretningssystem.

 

Avtalepartene i Sverige har hatt stor makt over utviklingen av tjenestepensjonsplanene. Tidlig innføring av innskuddspensjon (1977) samt store grupper allerede over på innskuddspensjon har lagt føringer for hva som oppfattes som standard tjenestepensjon. Valg av innskuddsbaserte produkter er realiteten tatt, det har mer vært et spørsmål om når de andre kommer etter.

For pensjonsbransjen er dette selvfølgelig store nyheter. Det konkurranseutsatte pensjonsmarkedet vil vokse kraftig selv om innfasingen går over tid, nettopp fordi medlemmene etterhvert vil få like og flyttbare pensjoner på tvers av privat/offentlig sektor

I Norge ønsker myndighetene nå å ta skikkelig grep.
«Regjeringen ønsker likere pensjonsordninger i offentlig og privat sektor» lyder overskriften på mandatet til Arbeids- og Sosialdepartementet. En omfattende utredning om ny offentlig tjenestepensjon og livsvarig AFP kom ut 18.Desember. I Norge er det et problematisk skille mellom pensjonsområdene i offentlig og privat sektor. ASD og partene er enige om å utrede en erstatter til offentlig tjenestepensjon. Mandatet virker fornuftig og prinsipiell slik at man kanskje kan sikre at de nye pensjonsplanene ikke hindrer mobilitet, fleksibelt pensjonsuttak og flyttbarhet.

Itello har fulgt tett på denne store omveltningen gjennom flere år. I Itello har vi all nødvendig funksjonalitet for å støtte nye planer som skulle dukke opp. Nettopp fordi våre store kunder allerede har erfaring og porteføljer med avanserte varianter av innskudds og hybridpensjonsplanene.