Følger du utviklingen av rapporteringen av FATCA?

Det nordiske markedet

Svenske Finansdepartementet sendte i midten av februar et dokument til US Treasury Department om hvordan Sverige har til hensikt å rapportere de omfattende kontrollopplysningene etter Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), det amerikanske regelverket som skal motvirke amerikansk skatteflukt. Hvis en avtale kommer i stand, kommer informasjonsoverføringen til å skje via Skatteverket. Det innebærer at vi i Sverige knytter oss til den praksisen og bransjestandarden som etableres om hvem som rapporterer til det amerikanske skatteverket. Dette kommer til å gjøre det lettere for alle aktører, ikke bare dem som er rapporteringspliktige, men også for oss som utvikler effektive IT-løsninger for å finne frem grunnlag til Skatteverket, Skatteetaten i Norge og Skat i Danmark.

Standardsystem gir kostnadsfordeler

Ettersom avtalen må forhandles, vet vi i dag ikke om eller hvordan den skiller seg fra de avtalene som allerede er blitt inngått med Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Norge og Danmark, eller når avtalen kan være klar. Det svenske markedet skiller seg fra de andre nordiske med sitt store volum kapitalforsikringer med de depotkoblinger og den innskuddsbaserte tjenestepensjon med fondsforsikring som forvaltningsform. Det kan innebære at visse typer forsikringer skal rapporteres. Med all sannsynlighet kommer det dessuten til å være nødvendig med lovgivningstiltak for å få informasjonsstrømmen til å stemme overens med avtalen. Når det er på plass, kan Skatteverket spesifisere hvilke grunnlag de trenger fra de aktørene som er rapporteringspliktige. De siste ti årene har Itello rapportert grunnlag for kontrollopplysninger til Skatteverket for livsforsikringskundene våre.

Gjenbruken sparer tid på utvikling, test og implementering

Erfaringene fra rapporteringen av kontrollopplysninger til Skatteverket innebærer at vi kommer til å kunne gjenbruke tidligere kunnskaper for å løse denne typen problemstillinger. Ettersom alle kunder har samme versjon og datamodell i Inca, gjør det det lettere å finne frem en generisk løsning for rapporteringen. Selvsagt er våre kunders produkter ulike, men de er konfigurert med den samme komponentbaserte tenkningen. Vi har vårt ansvar, men i et langsiktig partnerskap med kundene våre må også de ta sitt ansvar. Hva det er i dette spørsmålet, vet vi ikke i detalj, men å forstå innholdet i FATCA og definisjoner av «US persons» samt å kunne tolke de regler og lover de virker innenfor, synes vi, når det gjelder saken, er kundens ansvar.

For de aktørene som av ulike årsaker velger ikke å knytte seg til bransjestandarden, men isteden velger å rapportere direkte, pågår det drøftelser på internasjonalt nivå, der samordning med TRACE-systemet ses på som en mulig vei. Alene det å sette seg inn i hvilke personer og hvilke besittelser i hvilke forsikrings- og spareprodukter som omfattes av FATCA, er omfattende, tids- og kostnadskrevende for aktørene. Deretter å etablere prosesser, rutiner og tilpasninger av de mange ulike systemene for å administrere avtaler og lagringen innebærer enda flere, store kostnader. Det er trolig riktig for de aktørene som har virksomhet i mange land og dermed må rapportere til mange skattemyndigheter. Vi hos Itello har valgt å knytte løsningen vår til bransjestandarden – rapportering av FATCA via de respektive lands skattemyndighet.