Gigantene på det nordiske livforsikringsmarkedet

Det nordiske markedet

 

Kakediagrammet viser markedsandel pr aktør i det nordiske markedet i 2013. Største aktør har 13% markedsandel, se tabell lenger ned i artikkelen hvilke markedsandeler selskapene har.

I tre tidligere artikler har vi analysert de nordiske markedene. Nå ser vi nærmere på aktørene. Blant de tretti største aktørerene finnes det bare en som har virksomhet på alle fire markedene – Nordea.

Itello Insights: Oligopolmarked eller fri konkurranse?

Itello Insights: Hvordan har det konkurranseutsatte pensjonsmarkedet i Norden blitt forandret?

Itello Insights: Det Nordiske markedet vokser igjen

Tre aktører har virksomhet på tre av markedene:  Danica, Handelsbanken og Nordnet (forsikrings- og sparevirksomhet).

To aktører har virksomhet i to av markedene: Skandia, Storebrand og SEB.

Utvider vi det geografiske området til å omfatte Baltikum har vi flere aktører som bedriver virksomhet på flere markeder. Vi velger å beskrive markedet istedenfor å beskrive i hvilke land de bedriver virksomhet. Vi har sett flere ulike konstruksjoner, alt fra å bedrive grenseoverskridende virksomhet til å bedrive virksomhet i datterselskap til å bedrive det i filial. Det som er interessant for oss er hvilke markeder aktørene arbeider på og hvordan Itello kan hjelpa dem å administrere sitt tilbud effektivt.

Vi har over tid sett større interesse for en moderne plattform for administrasjon som adresserer ulike marked og som tar høyde for ulike legale strukturer foruten mulighetene å håndtere ulike valutaer, språk, produkter, betalingsformidlere og myndighetsrapportering.

Den største forandringen over tid er at det svenske markedet som har fått flere aktører på bekostning av de 2 største. Avanza #17 og Nordnet  # 19 har på noen år etablert seg som livforsikringsselskap selv om det er takket være kapitalforsikring som et investerings- og spareprodukt. Nytegningen har likevel gått ned for selskapene de seneste årene. For giganten Nordea er det veksten i Sverige på ca. 600 prosent i perioden  2003- 3013 og en enestående vekst i Finland de siste årene som er verd å legge merke til.

Diagrammet over viser premie pr. land/år.

Diagrammet over viser markedsandelene målt i premie for Nordea på respektive marked.

Følg vår overvåkning av det nordiske markedet!

Følg Itello på LinkedIn eller Twitter.