Google forandrer forsikringsmarkedet for alltid

Konkurransen i livsforsikring

I 2011 kjøpte Google en «aggregator», en sk. prissammenlignertjeneste,  BeatThatQuote for  £ 37,7 Mill. Nettstedet vant prisen for beste startup i 2006 og var rangert som Storbritannanias raskest voksende webside i 2007 i en rapport fra Nielsen Online. Siden det har markedet for bilforsikring og boliglån blitt forandret for alltid i Storbritannia. Helt plutselig er det relasjonen vi har med Google som blir avgjørende for hvilken bilforsikring kundene tegner. Det sier seg selv at det blir utfordrende for forsikringsselskapene som ofte har dialog med kundene kun en gang i året, når premien skal fornyes, å konkurrere mot Google. Det blir også utfordrende for de konkurrende  prissammenligningstjenestene. Hva er det Google gjør ? Jo, de gir kundene mulighet til å velge den bilforsikringen som passer best. Ingen skjulte provisjoner eller kickbacks. Googles etablerte forretningsmodell med å tilby annonser på nettstedet fungerer minst like bra som før.

Et lysende eksempel på ”digital disruption*” som vi skrev et par artikler om på vår engelske versjon av Itello Insights. I Sverige og Norge har vi sett et par prissammenlignere som tilbyr ulike typer skadeforsikringer. Med et provisjonsforbud i Sverige skapes det et incitament for at de også kommer til å tilby personrisikoprodukter. Tilsvarende vil det i Norge være nettsteder som penger.no og finansportalen.no (Eies av forbrukerrådet) som vil være barometerene på endringen i kundeadferden, tilbudet og konkurransen mellom aktørene.

Hvordan det vil gå i Sverige gjenstår å se, men vi har merket oss at aktørene har begynt å tilpasse sine prosesser. Vi ser blant en overgang fra Big T- der teleunderwriting gjøres på alle søknadet til Small t, der man gjør teleunderwriting kun på de som ikke har ren helse. Visse aktørere har derfor begynt å innføre en type elektronisk helsebedømmelse via digitale skjemaer, ofte med et begrenset antall spørsmål. Men det finnes fortsatt store muligheter for fortsatt effektivisere prosessen med å håndtere helseerklæringer og automatisere risikovurderingen. I Storbrittania startet forsikringselskapene en «quote portal» der selskapene presenterte sine clear case premier og det er herfra mange aggregatorer henter sine priser. Men det innebærer at man må gjennomføre respektive selskaps helserklæringer og risikovurdering for å få en «bindende» premie.  Om vi får se en felles premieportal fra forsikringsselskapene (til forskjell fra premiesentraler) eller om ikke tiden er moden for mer sofistikerte løsninger som tar høyde for erfaringene fra de mange mislykkede satsingene vi har sett gjennom årene i Storbritttania gjenstår å se. Vi i Itello AB har fått hjelp av Mike Jennings når vi har utviklet en løsning som effektiviserer  og omdefinerer prosessen for automatisert risikovurdering .

*»Digital disruption describes the collision that’s happening as consumers rapidly embrace new technologies to make their lives easier and companies of all sizes use those new technologies to offer people better experiences – better ways to bank, to read, to fall in love, to live their lives. All of these things are accelerating so quickly that it’s breaking or disrupting the old ways that we used to do these things and it’s disrupting the ways that businesses operate. Companies that participate in this change will succeed, but those that don’t join in the disruption will find that they are no longer relevant to their customers.»  Les mer i artikkelen nedenfor, Customers first. Digital disruption explained by James McQuivey at Forrester.