Hvordan ser konkurransebildet ut på det nordiske markedet?

Det nordiske markedet

Grafen viser at Norge har få store aktører – de tre største har drøyt 80 prosent av de konkurranseutsatte livsforsikringspremiene 2009. I Sverige derimot er det større konkurranse mellom selskapene, og de elleve største selskapene står for tilsvarende 80 prosent. Den største aktøren i alle de andre nordiske landene har for øvrig dobbelt så stor markedsandel som den største svenske aktøren. Er det plass for flere aktører i Norge, Danmark og Finland som på alvor kan utfordre de etablerte aktørene? Eller er markedet for lite for at nye aktører kan etablere seg i de respektive landene? Med provisjonsforbudene i disse landene er det heller sannsynlig at de aktørene som allerede har kunderelasjoner kommer til å ha overtaket.

Vi har sammenstilt de største aktørene i Norden, og der havner selvsagt detaljistbankenes livsforsikringsselskaper høyt opp med en årlig tilvekst på 3-4,5 prosent. Deretter de lokale aktørene i de respektive landene. De hurtigvoksende aktørene Avanza og Nordnet har etter bare noen år plassert seg på de samme nivåene som etablerte aktører. Eksemplet er interessant fordi det viser at det går an å starte (spare)forsikringsselskapsvirksomhet med en annen forretningsmodell enn den etablerte og med en helt annen distribusjonslogikk.

Ser vi kun på aktørene i Norge, ser vi at de nordiske banklivsforsikringselskapene fortsatt er små sammenlignet med de tre største aktørene. KLP er størst og deretter er to lokale fullsortimentsaktører størst – Storebrand og DNB.