Hvorfor det å definere helsebedømmelses prosessen oppfyller behovene og forretningsmålene

Konkurransen i livsforsikring

Etter innføringen av elektronisk helsebedømmelse har markedet hatt mye tid til å bli mettet med løsninger, men underlig nok har ikke dette skjedd. På en hånd kan du telle antallet virkelige elektroniske helsebedømmelsessystemer som brukes.  En av hovedgrunnene for mangelen på elektroniske helsebedømmelses systemer er at det er komplisert å lage dem. Itellos nye system overfører kunnskap til elektroniske helsebedømmelses systemer langt lettere, og således kan helsebedømmeren  både forstå prosessen og stole på resultatet. Når vi viser til bedring av helsebedømmelsesprosessen med et elektroniske helsebedømmelses system, kryper helsebedømmeren sammen under tanken på hvordan rollen deres kan bli mistolket. «Helsebedømmelsesprosessen» der helsebedømmeren vurderer helseerklæringen og anvender en helsebedømmelse tilpasset risikonivået, er alltid blitt gjort på den samme måten.

«Helsebedømmelsesprosessen» på den annen side er hvordan vi samler inn de riktige helseopplysninger som setter helsebedømmeren i stand til å komme frem til den endelige vurderingen. Selv om vi nå effektivt kan konfigurere regler i et elektroniske helsebedømmelses system , er det fortsatt helsebedømmeren  som foretar den endelige vurderingen av alle sakene som kan utfylles ved bruk av systemet.

Last ned hele artikkelen