Hvorfor flere velger E-helse løsninger

Konkurransen i livsforsikring

Innføringen av automatisert risikobedømmelse har hatt en trøblete historie , men de som startet opp tidlig har lært mye og fått gode resultater. Fra U.S.A. viser også undersøkelsene ikke overraskende at større selskap var tidligst ute med å investere og ta i bruk automatiserte løsninger. De beste casene startet opp prøveprosjekt med enklere livprodukter eller avgrenset utvalget til lavere forsikringssummer.

Fra Norge har erfaringene også vært blandet:  markedet var ikke modent, løsningene ikke gode teknisk/logisk nok eller at det manglet et vesentlig effektiviseringsledd  i verdikjeden. Med det siste mener vi f.eks. en digital signatur løsning for å oppfylle kravene til autentisering og avtalegiro inngåelse. Bank-Id ble akseptert som en bindende digital signatur da det offentlige i Norge selv tok det i bruk. Dermed åpnet porten seg for ytterligere effektivisering og digitalisering i forsikringsindustrien.

I Storbritannia som er det markedet hvor utviklingen med automatisert risikobedømmelse kanskje har kommet lengst er det interessant å se hvordan prissammenlignings-portaler driver utviklingen. Målinger utført bl.a. av EY i 2012 viser at 48% kjøpere sjekker pris og vilkår på slike portaler, antagelig ligger vi et stykke etter i Norge foreløpig . Se hva som skjer når konkurrentene er på samme markedsplass i eksemplet  under: Er det noen som tror det er plass til en manuell risikobedømmelse bak  den grønne knappen «get insured»?

Et eksempel fra U.S.A.  har en litt annen tilnærming. På selve prissammenligningsportalen stilles det noen  helsespørsmål i starten for å selektere leverandørene, deretter er helsespørsmålene naturlig nok ulike avhengig av leverandør. Automatisert risikobedømmelse er helt nødvendig i produksjonen hos leverandøren når marginene reduseres som i caset fra Storbritannia over.  Og det er nærmest en forutsetning for å delta på handleplassen.

Hvordan er det erfaringene med kostnadsreduksjonen så langt med automatisert risikobedømmelse? Undersøkelser gjort i England viser at med en automatisert prosess kommer kostnadene til å minske med 50-80%.  I tillegg drives utviklingen av at 50% av salget av livsforsikringer i Storbritannia  handles gjennom sammenligningsportaler  som den over– og det var i 2012. Alt tyder på at utviklingen fortsetter.