Konsolideringen fortsetter på det nordiske livsforsikringsmarkedet

Det nordiske markedet

De to finske «arbeidspensjon»-selskapene Pensions-Fennia og Pensions-Tapiola har besluttet å inngå en intensjonsavtale om å begynne planleggingen av en fusjon mellom selskapene. Målet er å etablere et nytt arbeidspensjonsselskap som tilbyr kundene tjenestepensjonstjenester av høy klasse samt konkurransedyktige kundefordeler. Vi tolker pressemeldingen som at fusjonen drives av behovet for å effektivisere administrasjonen av pensjonsforpliktelsene. Åpenbart har man foretatt en analyse av selskapenes virksomhet og de omgivelsesfaktorer som påvirker virksomheten og tilbudene:

«Et felles mål er å forbedre totaleffektiviteten hva gjelder forvaltningen av pensjonsdekningen samt å etablere en kraftig og ansvarsfull tjenestepensjonsaktør for å forvalte kundenes pensjonsdekninger og pensjonsaktiva i et utfordrende og skiftende virksomhetsmiljø.«

Det sammenslåtte selskapet kommer til å bli blant de ti største livsforsikringsselskapene i Norden. I samme klasse som Sveriges største pensjonsselskap, Alecta, men stadig mindre enn de to gigantene blant de finske arbeidspensjonsselskapene, Vama og Illmarinen.

De siste 15 årene har de fleste selskapstransaksjonene handlet om konsolidering blant forsikrings- og bankassuranseselskapene. Det finnes sikkert ulike grunner til transaksjonene, men økte premieinntekter/markedsandeler virker å være pådriver faktorer snarere enn effektivisert administrasjon. Det viser de analyser vi har gjort av selskapenes driftskostnader. Men her ser det ut til å handle om nettopp fokus på å senke administrasjonskostnadene og skaffe fordeler gjennom stordrift, slik som de andre aktørene innen tjenestepensjon i Finland.

Oppstillingen nedenfor viser noen av transaksjonene/sammenslåingene av nordiske selskap:

2012 – Pensions Fennia/Pensions Tapiola
2012 – Folksam/Salus Ansvar(DNB)
2012 – Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2009 – Moderna Försäkringar/Aspis Liv
2008 – Folksam/KP
2007 – Storebrand/SPP, DNB/SalusAnsvar
2006 – Old Mutual/Skandia
2001 – Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 – Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 – Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gjensidige
1998 – SEB/Trygg Hansa

Vi er overbeviste om at det blir stadig viktigere å ha et tydeligere fokus på hele virksomheten. Selvsagt på komponenter som skal skape verditilbudet til identifisert kundesegment, distribusjonskanal og inntektsmodell. Men for å kunne være fleksibel i sitt tilbud er vi overbeviste om at man må sørge for riktige prosesser, kompetanser og IT-systemer for å gjøre administrasjonen så effektiv som mulig. Uansett om det er aksjonærer eller forsikringstakere som er eiere.