Lavere kostnader i Volvo Ocean Race – og for innskuddspensjon?

Konkurransen i livsforsikring

Flere bransjer har god erfaring med å standardisere systemplattformer og prosesser. Bedriften overlater utviklingen av systemplattformen til andre og oppnår store kostnadsreduksjoner gjennom å dele utviklingskostnadene. Som bonus kan man rette enda mer oppmerksomhet om kjerneprosessene salg, produkt, kapitalforvaltning og markedsføring.

Volvo Ocean Race reduserer kostnadene med opptil 30 prosent for deltakerne i 2014/2015 ved å innføre standardisering. Alle båtene er bygget på samme måte og av samme verft. I tillegg skal båtene brukes i neste konkurranse 2017/18 som gir båtene et marked etter konkurransen i 2014/2015. Arrangørene snakker om at deltakerne konkurrerer på like vilkår. De reduserte kostnadene ved å delta vil forhåpentligvis hjelpe flere med å delta og konkurransen får mer oppmerksomhet. Videre styrker det varemerket Volvo Ocean Race, og verdien øker.

Bilbransjen er et annet eksempel som er blitt tvunget til å tenke helt nytt. Både Ford, Peugeot og BMW m.fl. benytter samme dieselmotorer. Bare logoen på topplokket er ulik. For å si det slik: Enten har man storskalafordeler allerede (VW med alle sine merker) eller man oppnår det ved å produsere sammen med andre med samme behov.

I forsikringsbransjen konkurreres det hver dag. Særlig vil konkurransen øke på innskuddspensjonsmarkedet etter hvert som flere bedrifter velger innskuddspensjon med høyere innskuddssatser. Forvirringen rundt de nye tjenestepensjonslovene er stor og vi vet hvordan usikkerhet påvirker beslutningsprosessene i bedriftene. Bedriftene vil gå for løsningen som er mest mulig forutsigbar og med lavest risiko.  Innskuddspensjonsmarkedet er mer transparent. Det er mye enklere å sammenligne priser og oppnådde avkastningsresultater. Ikke minst er det enklere å flytte pensjonsordningene.  

Med det er en måte å oppnå de samme fordelene og kostnadsreduksjonene som konsortiene som vil være i Volvo Ocean Race. Siden 2003 har Itello hjulpet flere livselskap med å oppnå veldig lave kostnader i administrasjon av tjenestepensjonene. Våre kunder har de laveste administrative kostnadene. Men det handler også om å få nok store premier for at det skal bli en virkelig god forretning.