Nå går kommunene over til innskuddspensjon

Pensjonsreformen

Det er ikke bare i Norge offentlige tjenenestepensjoner oppfattes som urimelige kostbare. Virkeligheten har innhentet kommunene og landstingene i Sverige med totalt 1,1 millioner ansatte under KAP-KL. Nå ser det ut til at flere følger etter og endrer pensjonsplanenen til noe som begynner å ligne en standard på tvers av privat og offentlig sektor både med hensyn til produkt og aldersgruppe. Og gjett hvem hvem som får ny plan…. 

Planen kalles noe så kryptisk AKAP-KL. Omfanget er ikke veldig dramatisk da den kun gjelder for de født 1986 og senere, noe som gir en svært lang overgangsperiode før alle er over på ny plan. Overgangsreglene minner om innføringen av ITP1 i Sverige for 6 år siden, som den gangen omfattet alle født i 1979 og senere.

Premieplanen omtales som den «vanlige»(!) og er identisk med ITP1 avtalepensjon for privatansatte tjenestemenn (dvs. 4,5 % av lønn under 7,5 basbelopp (7,5BB= SEK 424 500), 30 % av lønn over det. Det blir også flere valgmuligheter for arbeidstakeren både med investeringsvalg/tradisjonell forvaltning og valg av ulike leverandører.

Den gamle kommuneplanen «gamla KAP-KL» som gjelder for de født før 1986 gir et innskudd på 4,5% av lønn opp til 7,5BB  og ytelsesbasert mellom 7,5 og 30BB.

Argumentasjonen bak beslutningen er verd å merke seg her i Norge:

  • Partene ville finne en mer moderne og langsiktig holdbar avtale
  • Forutsigbart for arbeidsgiveren (mht kostnader)
  • Innlåsningseffekten av arbeidstakerne elimineres og gir større mobilitet i arbeidsmarkedet.
  • Ingen lavere aldersgrense (i den gamle er det 21 år) og større fleksibiltet m.h.t. å stå lenger i jobb med videre opptjening.
  • Alleårsopptjening (alle år teller)

Interessant å merke seg at man har gått rett på en standard pensjonsplan og unngått en omfattende diskusjonen om de nye hybridproduktene/ ny tjenestestepensjonslov som her i Norge.

Fagforbundet Kommunal har inngått avtalen som gjelder fra 1.1.2014, men med andre fagforbund  er man ikke helt i mål med avtaleinngåelsen. Her først og fremst  legene ansatt i landstingene. Interessant å merke seg at legene som høytlønnsgruppe er relativt positive til en innskuddsbasert løsning for de yngste legene. Legene poengterer at mobiliteten mellom offentlig og privat sektor blir bedre med like pensjonsordninger. 

En viktig presisering er at alle  statsansatte , unge som gamle, beholder sin gamla plan med 4,5 % innskudd opp til 7,5 BB og ytelsesplan over det. Enn så lenge.

Og som svar på spørsmålet. Når går offentlig ansatte i Norge over til en annen pensjonsplan? Se på grafen og bedøm selv. Kommunene sliter tungt med pensjonspremiene. Ingen piler går til himmelen. Og hvertfall ikke pensjonspremiene.