Nye kollektive tjenestepensjonsprodukter et stort skritt nærmere

Pensjonsreformen

Den nye kollektive tjenestepensjonsforsikringen blir en hybridmodell mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. Ytelsespensjonsproduktet med tilhørende fripoliser har vi tidligere beskrevet som et pensjonssystem ved veis ende. Det er på høy tid lovforslaget kommer. Loven vil sannsynligvis tre i kraft 1.1.2014.

De nye produktene skal ta opp i seg det beste fra de to produktregimene. Noe av det viktigste har vært å balansere behovene og kravene fra hhv. arbeidstakeren, bedriftene og forsikringsselskapene. Arbeidstakerne må ta en økt avkastningsrisiko, samtidig som fleksibiliteten og kostnadskontrollen for arbeidsgiver blir adskillig bedre. Ny folketrygd har gitt føringer for banklovkommisjonen og de har fra utredningen hentet fram forslag om livsvarig utbetaling, levealdersjustering og alleårs – opptjening.

Det er noen sentrale punkter som er verd å merke seg:

  • Grunnmodellen vil ligne på dagens innskuddspensjon, mens standardmodellen vil ha flere likheter med dagens ytelsespensjon.
  • Arbeidstakeren tar avkastningsrisikoen i Grunnmodellen, også for negativ avkastning. Men all gevinsten blir overført arbeidstakerens pensjonsbeholding.
  • Gjengangeren i Grunnmodellen blir individuelt investeringsvalg, i Standardmodellen vil det bli mest vanlig kollektiv investeringsvalg.   
  • 0 % avkastningsgaranti lanseres som en opsjon i begge modellene.
  • Tilvalgsopsjonene i den såkalte standardmodellen vil være regulering i oppsparingstiden.
  • Det blir også mulig å knytte til regulering i utbetalingstiden.
  • I begge modellene kan man også velge livsvarige utbetalinger med tildeling av dødelighetsarv.
  • Innskuddssatsene vil ligge betydelig høyere enn dagens innskuddspensjon. Fra 0-12 G kan man spare opp til 7 % (i Grunnmodellen 8 %). Fra 7,1 G- 12G kan man spare 18,1 % i tillegg.
  • Eventuelle konverteringsregler av oppspart pensjonskapital og rettigheter i de gamle ytelsespensjonskontraktene er ikke fastsatt.

Konverteringsreglene, gitt at produktets rammelov inneholder de egenskaper som er etterspurt, er kanskje det viktigste punktet her. Hvordan skal konverteringen foregå, over hvilket tidsrom og vil arbeidstakerne akseptere en ny pensjonsordning. Ikke minst blir det viktig å unngå en situasjon hvor det utstedes en flom av nye fripoliser. Sistnevnte vil rett og slett ikke livselskapene håndtere og aller minst under de kommende Solvency II reglene. 

Til venstre Erling Selvig, Professor og leder av banklovkommisjonen. Til høyre finansminister Sigbjørn Johnsen.

Storebrand avholdt et IR møte 1 time etter finansdepartementets pressekonferanse. Vi velger å tolke det slik at Storebrand takker banklovkommisjonen for timingen og ikke minst innholdet i utredningen. Storebrands aksjekurs har rast 50 prosent på ett år. IR møtet hadde da også en positiv effekt på Storebrands kurs i dag med kraftig stigning på 8-9 prosent mellom klokken 14 og 16 i dag….

Det var mange spørsmål om konvertering naturlig nok.

Vil livselskapene håndtere et nytt produktregime og drive lønnsomt? Det er mange om og hvis her. OTP-obligatorisk tjenestepensjon satte et svært lavt prisnivå og utfordrerne har gode forutsetninger for å posisjonere seg i dette nye produktregimet med sin kostnadseffektive drift. Ta kontakt med oss i Itello hvis du vil se på alternative systemløsninger. Itello leverer kostnadseffektive systemløsninger til både store og små livsforsikringsselskaper i hele Norden.