På tide med en helt ny måte å behandle helseerklæringene på?

Konkurransen i livsforsikring

Om kunden får bestemme skal det gå raskt å fylle ut en helseerklæring og det skal være enkelt å svare på spørsmålene. Utover det ønsker forsikringsgiveren at svarene er korrekte og relevante for at det skal kunne tas beslutninger om hvilken risiko kundene vil ha og til hvilken pris. Formidleren vil at det skal gå raskt og enkelt slik at det, helst under kundemøte, skal være mulig å vite om kunden blir akseptert. Da kan formidleren allerede under samme møte undersøke om det er mulig å øke dekningsomfanget.

Men slik fungerer det normalt ikke. Ikke ennå! I dag baseres prosessen på statiske papirskjemaer med mer eller mindre relevante spørsmål. Alternativet er et interaktivt nettsted hvor kunden får de oppfølgingsspørsmålene som er nødvendige for at forsikringsgiveren skal kunne bedømme risikoen. Tiden for å gjennomføre en komplett helseerklæring synker da fra dager og uker til minutter ettersom det på nettstedet kun er de relevante spørsmålene som behøver å besvares. Høres det interessant ut? Vil du vite mer om hvordan vi på Itello kan effektivisere risikobedømnings prosessen?  Kontakt Oscar Lindvall.

Kostnadsreduksjon og økte muligheter for større inntekter.

Kostnadene for den manuelle håndteringen ligger mellom 500 og 900 SEK pr søknad, litt avhengig av spørsmålenes omfang. Andel kunder som ikke fullfører ligger på 25-30 prosent, men kan gå opp til 50 prosent. Med et interaktivt nettsted er kostnadene en brøkdel. Formidleren og kunden får tydelig beskjed om søknaden aksepteres eller om det kreves komplettering og hvordan den prosessen ser ut.

Ca. 40 prosent av alle søknader har en «ren» helseerklæring. Det er ikke bare kostnadene som synker for de med «ren helse». Det skaper også muligheter for å selge inn flere tjenester/produkter. Med en godkjent helseerklæring finnes det til og med et «risikobeløp» som forsikringsgiveren er beredt til å ta. En god rådgiver eller formidler kan identifisere nye muligheter for en bedre personrisikodekning. Låneforsikring kan være et tilleggsprodukt for enkelte familier. Et annet produkt er å tilby premiefritak for sparere. For noen uker siden tilbød Marginalen bank premiefritak for sparing til sine kunder. Det er et produkt som øker lønnsomheten ikke bare innen forsikringsselskapet, men øker også muligheten for at kunden blir lenger. Det gir økte inntekter fra fondsleverandøren i form av kick-back hvis det er en ekstern fondsleverandør eller øket AUM – Asset Under Management, fra en egen fondsleverandør. Sist men ikke minst – det forsterker relasjon og skaper mer fornøyde kunder.